Zásady udržateľného nákupu produktov a obalov vlastných značiek obsahujúcich celulózu

Lesy pokrývajú necelú tretinu zemského povrchu a majú veľký význam z mnohých dôvodov.

Na jednej strane sú domovom pre 80 % známych druhov živočíchov a rastlín. Navyše sú lesy dôležitým hospodárskym faktorom a tvoria základ živobytia pre mnohých ľudí. Lesy sú rozhodujúce pre globálnu klímu. Podľa inštitúcie World Wildlife Fund (WWF) sú najdôležitejším producentom kyslíka. Lesy čistia náš vzduch, regulujú kolobeh vody, chránia pred záplavami a pôdu pred eróziou. Žiaľ, stav mnohých lesných ekosystémov je ohrozený. Každé štyri sekundy zaniká les veľkosti futbalového ihriska.  Strata lesov má početné negatívne následky na človeka a životné prostredie.

Práve pre toto naše stanovisko boli definované oblasti konania a opatrenia, pri zohľadnení šiestich kritérií trvalého obhospodarovania lesov v rámci FOREST EUROPE, ktorá predstavuje spoluprácu 46 európskych krajín a Európskej únie.

Na stiahnutie 
Zásady udržateľného nákupu produktov a obalov vlastných z...

Odporúčané články

V predvianočnom období disponuje certifikátom Fairtrade väčšina sezónnych produktov vlastnej značky Favorina

Dodržiavanie a posilňovanie ľudských práv považujeme za základnú povinnosť štátu, hospodárskej sféry a každého jednotlivca. Svoju spoločenskú zodpovednosť v...

Diskontný reťazec ponúka vo všetkých svojich 135 predajniach na Slovensku až tri pekárenské výrobky bez éčok – rožok, konzumný chlieb a kváskový pšeničný chlieb