Príbeh č. 62: Sofinka

Sofia, ktorá žije so svojimi rodičmi a starším bračekom v Bratislave, bude mať na jeseň dva roky. Dievčatko trpí ťažkou obojstrannou poruchou sluchu. Načúvacie aparáty, ktoré nosí od šiestich mesiacov, sú pre ňu nevyhnutnou súčasťou života. Vďaka projektu Od začiatku v dobrých rukách a finančnej pomoci vo výške 2 500 eur bude môcť navštevovať logopéda a pomôžeme jej aj so zabezpečením doplnkového systému k načúvacím aparátom.

„Sofi sa narodila zo zdravej gravidity, zdravým rodičom a zdravému bračekovi. My všetci sme sa na ňu veľmi tešili a tešíme sa z nej stále. Žiaľ, pri prepúšťaní z nemocnice neprešla skríningom sluchu. A tu sa začala naša strastiplná cesta zisťovania a potvrdenia diagnózy: porucha sluchu,“ začína príbeh svojej dcérky Sofiina mamina. Aby mohla Sofi fungovať, potrebuje načúvacie aparáty, ktoré jej boli pridelené v máji 2018, keď mala 6 mesiacov. Odvtedy sa stali neodmysliteľnou súčasťou jej života a nosí ich denne. „Na to, aby mohla napredovať, potrebuje okrem pravidelnej odbornej starostlivosti (lekár/ORL, foniater, surdopéd, logopéd, fyziater, pediater), aj ďalšiu, napríklad v podobe kompenzačných pomôcok,“ opisuje Sofiine potreby jej mamina. Keďže odborní špecialisti sa pre maličké deti s takouto poruchou sluchu hľadajú naozaj ťažko, k pravidelnej odbornej starostlivosti patrí aj navštevovanie súkromnej logopedickej ambulancie, ktorá malému dievčatku poskytuje adekvátne služby. Táto starostlivosť je však nákladná a tým pádom výrazne zaťažuje rodinný rozpočet. „Sofi by vzhľadom na svoju rečovú úroveň, ktorá podľa odborníkov v súčasnosti zaostáva, potrebovala navštevovať logopéda aspoň dvakrát do mesiaca. Z kompenzačných pomôcok, ktoré sú aktuálne pre Sofi vhodné, je veľmi dôležitý doplnkový systém k načúvacím aparátom, ktorý je však drahý a rozhodne presahujúci naše finančné možnosti,“ pokračuje mama. Na spomínaný doplnkový systém má už rodina priznaný príspevok od úradu práce. Jeho hlavným prínosom je jasnejšie a zrozumiteľnejšie prijímanie a počúvanie okolitých zvukov a hlasov v hlučnom prostredí, či lepšia orientácia podľa zvukov v priestore a ich smerová identifikácia. „Oba typy starostlivosti sú momentálne pre našu Sofi kľúčové a majú relevantný podiel na tom, ako sa jej podarí v nasledujúcom období začleniť do majoritnej počujúcej spoločnosti, či sa naučí rozprávať a ako. Správny rozvoj reči zároveň determinuje nielen jej začlenenie do škôlkarského kolektívu v budúcnosti, ale môže mať výrazný vplyv aj na jej schopnosť sústrediť sa, kognitívne uchovávanie informácií či schopnosť učiť sa,“ uzatvára odhodlane Sofiina mamina.

Ďakujeme, že aj vy pomáhate tým, ktorí to najviac potrebujú. V rámci projektu Od začiatku v dobrých rukách venujeme za každé predané balenie plienok značky Lupilu 10 centov na pomoc vážne chorým deťom alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia vo veku do troch rokov. Každý týždeň takto podporíme jedno dieťa podľa jeho potrieb.

Odporúčané články

Trojročná Simonka pochádza z obce blízko Považskej Bystrice, kde žije so svojimi rodičmi a bratom. Jej zdravotný stav už od narodenia komplikuje viacero...

Alex, ktorý len pred pár dňami oslávil dva roky, pochádza z malej obce pri Trenčíne, kde žije so svojimi rodičmi a starším bračekom. Diagnózy, ktorými trpí,...

Jurko, ktorý pochádza z Považskej Teplej, bude mať na jar dva roky. Bojuje s vážnou diagnózou, hypoxicko-ischemickou encefalopatiou, a tiež s epilepsiou. Vďaka...