Väčšia miera používania plastového recyklátu a odstránenie čierneho plastu

LIDL A KAUFLAND ROZŠIRUJÚ CIELE VO SVOJEJ PLASTOVEJ STRATÉGII

Spoločnosti Lidl Slovenská republika a Kaufland Slovenská republika podnikajú konkrétne kroky na podporu udržateľného obehového hospodárstva. V rámci plastovej stratégie Reset Plastic skupiny Schwarz plánujú obe spoločnosti používať do konca roka 2025 v priemere 20 percent plastového recyklátu v obaloch vlastných značiek. Lidl a Kaufland si zároveň stanovili ciel odstrániť z obalov vlastných značiek čierne plasty do konca roku 2021 a výrazne tak zvýšiť recyklovateľnosť obalov.

„Je to ďalší dôležitý krok v našej plastovej stratégii. Okrem predchádzania a znižovania množstva plastov posilňujeme možnosti recyklácie aj vyhýbaním sa čiernym plastom. Okrem toho je použitie recyklátu jasným signálom pre trh, že to s obehovým hospodárstvom myslíme vážne,“ povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za rezort nákupu.

Už pred niekoľkými rokmi išli oba úspešné reťazce príkladom ostatným, keď ako prvé vyradili z predaja najpredávanejšie jednorazové plastové igelitky a nahradili ich ekologickejšou alternatívou – taškami na viacnásobné použitie. Jednorazový plastový riad zasa nahradili trvalo udržateľným papierovým riadom a  riadom, ktorý možno používať opakovane. K mikroténovým vreckám ponúkli zákazníkom ako udržateľný variant eko sieťky.

„Našimi konkrétnymi opatreniami a krokmi potvrdzujeme, že nepretržite pracujeme na dosiahnutí nami vytýčených cieľov v  stratégii REset Plastic. V rámci nej sme sa do roku 2025 zaviazali k zníženiu spotreby plastov o 20 percent a k tomu, že obaly našich privátnych značiek budú čo v najväčšej možnej miere recyklovateľné. Naším cieľom je podpora obehového hospodárstva a uzatvorenie kolobehu,“ povedal Richard Bendík, konateľ Kaufland Slovenská republika zodpovedný za oblasť nákupu.

Obe spoločnosti – Lidl aj Kaufland – už majú vo svojej ponuke výrobky, ktorých obaly z veľkej časti tvorí plastový recyklát. Ide o vody značiek Saguaro a Siti v Lidli a slnečnicový olej K-classic či ovocné nektáre K-classic v Kauflande.

Plastová stratégia skupiny Schwarz

Skupina Schwarz, ktorá spolu s obchodnými partnermi Lidlom a Kauflandom patrí medzi najväčšie obchodné spoločnosti, pristupuje k ochrane životného prostredia s veľkou vážnosťou. V rámci projektu REset Plastic vytvorila jednotnú a medzinárodnú stratégiu rozdelenú do piatich činností: zamedzenie, dizajn, recyklácia, likvidácia, ako aj inovácia a osveta. Stratégia smeruje k zrealizovaniu vízie „Menej plastov – uzavretý kolobeh“.

Päť zásad činností REset Plastic – plastovej stratégie skupiny Schwarz:

1. REduce – Zamedzenie
Všade, kde je to možné, zamedzujeme používaniu plastov v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.

2. REdesign – Dizajn
Vytvárame produkty tak, aby sa dali recyklovať a uzatvárali kolobeh.

3. REcycle – Recyklácia
Zbierame, triedime, recyklujeme a uzatvárame kolobeh cenných surovín.

4. REmove – Likvidácia
Podporujeme likvidáciu plastového odpadu z prírody.

5. REsearch – Inovácia a osveta
V rámci inovatívnych riešení investujeme do výskumu a vývoja, v oblasti recyklácie a šetrného zaobchádzania s cennými zdrojmi robíme patričnú osvetu.

Odporúčané články

Aktuálne má Lidl šesť nabíjacích staníc, do konca roka ich bude výrazne viac.

Do konca roka 2021 bude mať Lidl inštalované fotovoltické zdroje na strechách jedenástich predajní.