Aktuality:
Od začiatku v dobrých rukách

Amálka onedlho oslávi dva rôčky. Býva so svojou rodinou vo Svite. Jej diagnózou je arthrogrypóza (znížená pohyblivosť viacerých kĺbov), skolióza a vyluxované...

Emmka, ktorá na jeseň oslávi tri roky, žije so svojou rodinou v Trenčíne. Trpí mikrocefáliou (vývinová porucha mozgu) a dyskinetickou detskou mozgovou obrnou,...

Tomáško na jar oslávil jeden rôčik. Býva spolu s rodičmi v Poltári. Prvé komplikácie prišli po jeho narodení; vývojová porucha mozgu dnes ovplyvňuje jeho život...

Jurko, ktorý žije so svojou rodinou v Bratislave, bude mať v decembri dva roky. Narodil sa so stredne ťažkou poruchou sluchu. Jeho rodičia, ako aj sestrička sú...

Markusko na jar oslávil tri roky. Mal sa síce narodiť v Anglicku, ale okolnosti spôsobili, že dnes žije so svojou mamou na Slovensku, v Poprade. Markusovo...

Miško má dnes 2,5 roka a narodil sa ako štvrté dieťa do rodinky vo Varíne. Malý chlapček trpí viacerými diagnózami; makrocefáliou, astigmatizmom, zníženým...

Onedlho trojročná Natálka pochádza z Košíc. Je zverená do opatery svojej starej mame, ktorá sa o ňu stará s obrovskou láskou. Dievčatko sa narodilo s rázštepom...

Sofia, ktorá žije so svojimi rodičmi a starším bračekom v Bratislave, bude mať na jeseň dva roky. Dievčatko trpí ťažkou obojstrannou poruchou sluchu. Načúvacie...

Ondrejko je najmladší zo súrodencov. Len nedávno oslávil svoj prvý rôčik. Pochádza z obce Krakovany a jeho rodina sa nachádza v neľahkej situácii. Ondrejko má...

Pages