Aktuality:
Mantra spoločenskej zodpovednosti

Lesy pokrývajú necelú tretinu zemského povrchu a majú veľký význam z mnohých dôvodov.

Nesprávne použitie prostriedkov na ochranu rastlín predstavuje pre zamestnancov na plantážach rezaných kvetov zdravotné riziko.

Už dlhšie sa angažujeme v udržateľnosti využívania palmového oleja. Dbáme na jeho pôvod.

Touto zásadou vyjadrujeme svoj zodpovedný prístup k ľuďom a prírode.

Stanovili sme si zásady, ktorými chceme prispieť k ekologickému a zodpovednému pestovaniu čaju.

Spotrebitelia očakávajú vyššie štandardy pri pestovaní poľnohospodárskych produktov, ako je káva. K tejto požiadavke sa staviame s odhodlaním a vôľou ju splniť...

Kvalitu svojich produktov chceme stále zlepšovať  v zmysle aktuálneho spoločenského rozvoja a nových poznatkov z oblasti zdravotníctva, vedy a techniky. Do...

Spotrebitelia očakávajú vyššie štandardy pri pestovaní poľnohospodárskych produktov, ako je kakao. K tejto požiadavke sa staviame s odhodlaním a vôľou ju...

Naším cieľom je prispievať k udržateľnému rybolovu a akvakultúre. Toto naše transparentné a verejne prístupné stanovisko zahŕňa celý sortiment privátnych...