Slovenské dobroty doprajeme aj susedom

Slovenským dodávateľom otvárame pomyselné dvere do sveta a už roky im umožňujeme umiestniť ich tovar do našich predajní v zahraničí.

V uplynulom obchodnom roku vyviezli prostredníctvom nášho reťazca do európskych štátov tovar v celkovej hodnote 51,7 milióna eur v nákupných cenách.

Viac ako 40 firiem zo Slovenska dodalo svoje produkty na pulty Lidl predajní v dvanástich krajinách – najviac do Česka, Maďarska a Poľska. O tom, že vďaka nám export slovenských produktov do zahraničia neustále rastie, svedčia aj uvedené čísla.

Export slovenských producentov v nákupnej hodnote:
Obchodný rok 2016 Obchodný rok 2017 Obchodný rok 2018
43 dodávateľov 42 dodávateľov 48 dodávateľov
37 500 000 € 45 000 000 € 51 700 000 €
Rozdiel v nákupnej hodnote: + 20 % + 15 %

 

Súvisiace aktuality

V prípade viacerých rovnakých ponúk uprednostňuje Lidl slovenských dodávateľov

V uplynulom obchodnom roku umiestnilo prostredníctvom Lidla 48 dodávateľov zo Slovenska na zahraničné trhy tovar v hodnote bezmála 45 milióna eur

V uplynulom obchodnom roku umiestnilo prostredníctvom Lidla viac ako štyridsať dodávateľov zo Slovenska na zahraničné trhy tovar v hodnote 37,5 milióna eur.