Naše princípy spoločenskej zodpovednosti

Dávame si záležať na tom, aby aj naši obchodní partneri dodržiavali sociálne a environmentálne štandardy. Spoločne tak môžeme efektívnejšie chrániť ekosystémy a zlepšovať životné podmienky pre zvieratá.

Aby ste našim cieľom lepšie porozumeli, chceme s vami zdieľať niekoľko zásad, ktorými sa riadime. V nich vám priblížime ako zabezpečujeme vysokú kvalitu a bezpečnosť našich výrobkov.

O kvapku zodpovednejší prístup k vode

Voda je životne dôležitá ako pre prírodu, tak aj pre ľudí. Za posledné storočie narástla jej spotreba viac než dvojnásobne. Preto vnímame udržateľné využitie vody ako významnú tému súčasnosti a v rámci našej vodnej stratégie prispievame k ochrane vodných zdrojov a k znižovaniu jej spotreby a znečisťovania.

Naše kompletné stanovisko k vodnej politike pri nákupe obchodného tovaru nájdete tu.

Nejde o náhodu, ale o princíp: Ovocie a zelenina v Lidl kvalite

Čerstvé ovocie a zelenina v najlepšom pomere ceny a kvality – tento jednoduchý a ambiciózny princíp je nespochybniteľným základom nášho vlastného imidžu maloobchodnej spoločnosti, ktorý uplatňujeme aj pre všetko čerstvé ovocie a zeleninu. S cieľom neustáleho plnenia tejto požiadavky sme nadviazali partnerské vzťahy s našimi dodávateľmi a vybudovali sme efektívne procesy logistiky a kontroly kvality. To všetko nám dnes umožňuje prinášať ovocie a zeleninu najvyššej čerstvosti a kvality priamo z poľa do našich predajní.

Naše kompletné stanovisko k čerstvému ovociu a zelenine nájdete tu.

Zodpovedný nákup nám nie je cudzí

V súvislosti s ľudskými právami a ekológiou prináša maloobchod so sebou aj výzvy a riziká. Z najzávažnejších možno spomenúť detskú a nútenú prácu, porušovanie práv zamestnancov, diskrimináciu, narúšanie biodiverzity a klímy, odlesňovanie a znečisťovanie pitnej vody. Zameriavame sa v prvom rade na produkciu výrobkov vlastných značiek, za ktoré sme priamo zodpovední a máme pri nich najväčšiu možnosť ovplyvniť podmienky ich výroby. 

Naše kompletné stanovisko k spoločensky zodpovednému nákupu nájdete tu.

Zdravá výživa v hlavnej úlohe

Ako jeden z najväčších predajcov potravín na Slovensku cítime obrovskú zodpovednosť, ktorá z našej pozície vyplýva. Medzi hlavné prostriedky, ktorými zabezpečujeme kvalitu a bezpečnosť našich produktov patrí starostlivý výber dodávateľov a výrobcov, poctivá interná a externá kontrola kvality, dodržiavanie prísnejších limitov pre výrobky našich značiek a dohliadanie na bezpečnosť vo výrobe.

Naše kompletné stanovisko k zdravej výžive nájdete tu.

Udržateľné pestovanie je naša šálka kávy

Už roky sa angažujeme za udržateľné pestovanie kávy. Prispieva k tomu naša spolupráca s medzinárodne uznávanými certifikačnými organizáciami. Vďaka nim máme záruku, že sa pri pestovaní kávy dodržujú predpísané štandardy. Keďže naši obchodní partneri pri výrobe káv našich privátnych značiek odoberajú kávu prevažne z plantáží v Strednej a Južnej Amerike, spätná dosledovateľnosť našich certifikovaných produktov je kedykoľvek možná.

Naše kompletné stanovisko k udržateľnému nákupu kávy nájdete tu.

Poznáme príbeh každého čajového lístka

Čaj sa zberá počas celého roku a poskytuje zamestnanie mnohým ľuďom. Ide predovšetkým o zberačov, ktorí starostlivo trhajú čajové lístky ručne. Preto sa medzinárodne uznávané organizácie, s ktorými spolupracujeme, okrem iného zaväzujú k sociálne zodpovednému podnikateľskému správaniu, ekologicky zdravému využívaniu pôdy a hodnotovo orientovanému spotrebiteľskému správaniu.

Naše kompletné stanovisko k udržateľnému nákupu čaju nájdete tu.

Na naše kakao sa môžete spoľahnúť

Dbáme na pôvod kakaa, naším cieľom je používať pri výrobe našich privátnych značiek kakao výlučne z certifikovanej pestovateľskej produkcie. Aj v tomto smere sa spoliehame na certifikačné organizácie. Preto musia suroviny pre naše certifikované výrobky spĺňať sociálne a ekologické kritériá podľa certifikačných štandardov.

Naše kompletné stanovisko k udržateľnému nákupu kakaa nájdete tu.

Sliepka alebo vajce? Obe sú pre nás prvoradé

Záleží nám aj na dodržiavaní vyšších štandardov pri chove zvierat. Preto chceme prispieť k ďalšiemu rozvoju konvenčného chovu hydiny a takisto k jeho zlepšeniu. Väčšina čerstvých vajec predávaná v našich filiálkach pochádza zo Slovenska a na každom z nich sa nachádza kód, ktorý garantuje úplnú identifikáciu pôvodu a druhu chovu.

Naše kompletné stanovisko k udržateľnému nákupu čerstvých vajec a vaječných zložiek nájdete tu.

Udržateľný rybolov u nás nemá žiadny háčik

Keďže chceme chrániť aj morské ekosystémy, naším cieľom je prispievať k udržateľnosti rybolovu. Spolupracujeme preto hlavne s dodávateľmi, ktorí sa zasadzujú za udržateľný rybolov aj produkciu. Pre ryby a akvakultúry platí výlučne prirodzený chov. Odmietame chov geneticky modifikovaných živočíchov. Náš sortiment zostavujeme tak, aby nezahŕňal ohrozené druhy rýb a morských živočíchov.

Naše kompletné stanovisko k udržateľnému nákupu rýb, kôrovcov a produktov z nich nájdete tu.

Zodpovednosť ruže prináša

U nás vieme, aká je ochrana prírody a životného prostredia dôležitá. Preto chceme aj sortiment kvetov a rastlín zostavovať tak, aby sme chránili a zachovávali udržateľné prírodné zdroje. Naším cieľom je dodržiavať prísne kritériá, vďaka ktorým je pestovanie kvetov a rastlín bezpečnejšie a udržateľnejšie pre človeka a životné prostredie.

Naše kompletné stanovisko k udržateľnému pestovaniu kvetov a rastlín nájdete tu.

Palmový olej s rodokmeňom

Zasadzujeme sa za udržateľnosť využívania palmového oleja a preto starostlivo dbáme na jeho pôvod. Jeho udržateľnú produkciu a kontrolu zabezpečujú certifikované organizácie, s ktorými spolupracujeme. Dobré poľnohospodárske postupy a zachovanie existujúcej biodiverzity považujeme za základ pre budúcnosť výroby palmového oleja. Dištancujeme sa od nezákonnej ťažby a vyrubovania lesov s cieľom získania novej poľnohospodárskej pôdy.

Naše kompletné stanovisko k udržateľnému nákupu palmového oleja nájdete tu.

Recyklované materiály majú u nás zelenú

Spotrebitelia očakávajú vyššie štandardy pri výrobe produktov z dreva resp. celulózy. K tejto požiadavke sa staviame s odhodlaním a vôľou ju splniť. Za hlavný cieľ v tejto oblasti sme si preto stanovili zmeniť všetky produkty privátnych značiek vrátane obalov a etikiet na FSC-certifikovanú surovinu alebo recyklovaný materiál.

Naše kompletné stanovisko k udržateľnému nákupu produktov a obalov vlastných značiek nájdete tu.

Dodržiavanie ľudských práv a ochrana životného prostredia je základom nášho obchodného jednania

O výsledkoch a pokrokoch našich opatrení transparentne a pravidelne informujeme prostredníctvom našich správ o trvalej udržateľnosti. Na vyhodnocovanie rizík sme zaviedli pravidelnú analýzu rizík, ktorá nám umožňuje presnejšie zisťovanie rizík v našich dodávateľských reťazcoch a primeranejšie reagovanie na ne. Naše opatrenia v súvislosti so sociálnymi a ekologickými otázkami neustále preverujeme a primerane ich ďalej rozvíjame.

Naše kompletné Stanovisko k dodržiavaniu ľudských práv a ochrane životného prostredia pri nákupe tovaru nájdete tu.

Mikroplasty sú u nás pod drobnohľadom

Plasty menšie ako 5 mm sa využívajú v niektorých kozmetických výrobkoch, ako napríklad šampóny alebo peelingové prípravky. Cez odtoky sa však dostávajú do riek a morí, kde môžu škodiť životnému prostrediu. Už dlhšiu dobu aktívne spolupracuje s našimi dodávateľmi kozmetiky. Stanovili sme si cieľ zamedziť používaniu mikroplastov našich vlastných značiek do roku 2021, za predpokladu, že zloženie výrobkov nebude mať vplyv na ich účinok.

Naše kompletné stanovisko k používaniu mikroplastov nájdete tu.

Rešpektovanie ľudských práv je pre nás základným predpokladom každej spolupráce

Uvedomujeme si svoju zodpovednosť za rešpektovanie ľudských práv. Vo svojich globálnych hodnotových a dodávateľských reťazcoch dbáme na dodržiavanie ľudských práv. Naším cieľom je presadzovať ich dodržiavanie
a zabrániť ich porušovaniu. Spoločne so svojimi pracovníkmi, zákazníkmi, obchodnými partnermi a záujmovými skupinami každý deň pracujeme na tom, aby sme podporovali ľudské práva – preto sa angažujeme najmä za férové obchodné praktiky, ako aj za dobré pracovné a životné podmienky.

Naše kompletné stanovisko k základom rešpektovania ľudských práv nájdete tu.

Súvisiace aktuality

Lidl sa zaviazal k neustálemu zlepšovaniu sociálnych a ekologických štandardov vo svete. Pri každom nákupe tovaru dávame pozor na dodržiavanie ľudských práv a...

Voda je životne dôležitá ako pre prírodu, tak aj pre ľudí. Za posledné storočie narástla jej spotreba viac než dvojnásobne. Preto vnímame udržateľné využitie...

Čerstvé ovocie a zelenina v najlepšom pomere ceny a kvality – tento jednoduchý a ambiciózny princíp je nespochybniteľným základom nášho vlastného imidžu...