Naše princípy spoločenskej zodpovednosti

Dávame si záležať na tom, aby aj naši obchodní partneri dodržiavali sociálne a environmentálne štandardy. Spoločne tak môžeme efektívnejšie chrániť ekosystémy a zlepšovať životné podmienky pre zvieratá.

Aby ste našim cieľom lepšie porozumeli, chceme s vami zdieľať niekoľko zásad, ktorými sa riadime. V nich vám priblížime ako zabezpečujeme vysokú kvalitu a bezpečnosť našich výrobkov.

Nejde o náhodu, ale o princíp: Ovocie a zelenina v Lidl kvalite

Čerstvé ovocie a zelenina v najlepšom pomere ceny a kvality – tento jednoduchý a ambiciózny princíp je nespochybniteľným základom nášho vlastného imidžu maloobchodnej spoločnosti, ktorý uplatňujeme aj pre všetko čerstvé ovocie a zeleninu. S cieľom neustáleho plnenia tejto požiadavky sme nadviazali partnerské vzťahy s našimi dodávateľmi a vybudovali sme efektívne procesy logistiky a kontroly kvality. To všetko nám dnes umožňuje prinášať ovocie a zeleninu najvyššej čerstvosti a kvality priamo z poľa do našich predajní.

Naše kompletné stanovisko k čerstvému ovociu a zelenine nájdete tu.

Zodpovedný nákup nám nie je cudzí

V súvislosti s ľudskými právami a ekológiou prináša maloobchod so sebou aj výzvy a riziká. Z najzávažnejších možno spomenúť detskú a nútenú prácu, porušovanie práv zamestnancov, diskrimináciu, narúšanie biodiverzity a klímy, odlesňovanie a znečisťovanie pitnej vody. Zameriavame sa v prvom rade na produkciu výrobkov vlastných značiek, za ktoré sme priamo zodpovední a máme pri nich najväčšiu možnosť ovplyvniť podmienky ich výroby. 

Naše kompletné stanovisko k spoločensky zodpovednému nákupu nájdete tu.

Zdravá výživa v hlavnej úlohe

Ako jeden z najväčších predajcov potravín na Slovensku cítime obrovskú zodpovednosť, ktorá z našej pozície vyplýva. Medzi hlavné prostriedky, ktorými zabezpečujeme kvalitu a bezpečnosť našich produktov patrí starostlivý výber dodávateľov a výrobcov, poctivá interná a externá kontrola kvality, dodržiavanie prísnejších limitov pre výrobky našich značiek a dohliadanie na bezpečnosť vo výrobe.

Naše kompletné stanovisko k zdravej výžive nájdete tu.

Udržateľné pestovanie je naša šálka kávy

Už roky sa angažujeme za udržateľné pestovanie kávy. Prispieva k tomu naša spolupráca s medzinárodne uznávanými certifikačnými organizáciami. Vďaka nim máme záruku, že sa pri pestovaní kávy dodržujú predpísané štandardy. Keďže naši obchodní partneri pri výrobe káv našich privátnych značiek odoberajú kávu prevažne z plantáží v Strednej a Južnej Amerike, spätná dosledovateľnosť našich certifikovaných produktov je kedykoľvek možná.

Naše kompletné stanovisko k udržateľnému nákupu kávy nájdete tu.

Poznáme príbeh každého čajového lístka

Čaj sa zberá počas celého roku a poskytuje zamestnanie mnohým ľuďom. Ide predovšetkým o zberačov, ktorí starostlivo trhajú čajové lístky ručne. Preto sa medzinárodne uznávané organizácie, s ktorými spolupracujeme, okrem iného zaväzujú k sociálne zodpovednému podnikateľskému správaniu, ekologicky zdravému využívaniu pôdy a hodnotovo orientovanému spotrebiteľskému správaniu.

Naše kompletné stanovisko k udržateľnému nákupu čaju nájdete tu.

Na naše kakao sa môžete spoľahnúť

Dbáme na pôvod kakaa, naším cieľom je používať pri výrobe našich privátnych značiek kakao výlučne z certifikovanej pestovateľskej produkcie. Aj v tomto smere sa spoliehame na certifikačné organizácie. Preto musia suroviny pre naše certifikované výrobky spĺňať sociálne a ekologické kritériá podľa certifikačných štandardov.

Naše kompletné stanovisko k udržateľnému nákupu kakaa nájdete tu.

Sliepka alebo vajce? Obe sú pre nás prvoradé

Záleží nám aj na dodržiavaní vyšších štandardov pri chove zvierat. Preto chceme prispieť k ďalšiemu rozvoju konvenčného chovu hydiny a takisto k jeho zlepšeniu. Väčšina čerstvých vajec predávaná v našich filiálkach pochádza zo Slovenska a na každom z nich sa nachádza kód, ktorý garantuje úplnú identifikáciu pôvodu a druhu chovu.

Naše kompletné stanovisko k udržateľnému nákupu čerstvých vajec a vaječných zložiek nájdete tu.

Udržateľný rybolov u nás nemá žiadny háčik

Keďže chceme chrániť aj morské ekosystémy, naším cieľom je prispievať k udržateľnosti rybolovu. Spolupracujeme preto hlavne s dodávateľmi, ktorí sa zasadzujú za udržateľný rybolov aj produkciu. Pre ryby a akvakultúry platí výlučne prirodzený chov. Odmietame chov geneticky modifikovaných živočíchov. Náš sortiment zostavujeme tak, aby nezahŕňal ohrozené druhy rýb a morských živočíchov.

Naše kompletné stanovisko k udržateľnému nákupu rýb, kôrovcov a produktov z nich nájdete tu.

Zodpovednosť ruže prináša

U nás vieme, aká je ochrana prírody a životného prostredia dôležitá. Preto chceme aj sortiment kvetov a rastlín zostavovať tak, aby sme chránili a zachovávali udržateľné prírodné zdroje. Naším cieľom je dodržiavať prísne kritériá, vďaka ktorým je pestovanie kvetov a rastlín bezpečnejšie a udržateľnejšie pre človeka a životné prostredie.

Naše kompletné stanovisko k udržateľnému pestovaniu kvetov a rastlín nájdete tu.

Palmový olej s rodokmeňom

Zasadzujeme sa za udržateľnosť využívania palmového oleja a preto starostlivo dbáme na jeho pôvod. Jeho udržateľnú produkciu a kontrolu zabezpečujú certifikované organizácie, s ktorými spolupracujeme. Dobré poľnohospodárske postupy a zachovanie existujúcej biodiverzity považujeme za základ pre budúcnosť výroby palmového oleja. Dištancujeme sa od nezákonnej ťažby a vyrubovania lesov s cieľom získania novej poľnohospodárskej pôdy.

Naše kompletné stanovisko k udržateľnému nákupu palmového oleja nájdete tu.

Recyklované materiály majú u nás zelenú

Spotrebitelia očakávajú vyššie štandardy pri výrobe produktov z dreva resp. celulózy. K tejto požiadavke sa staviame s odhodlaním a vôľou ju splniť. Za hlavný cieľ v tejto oblasti sme si preto stanovili zmeniť všetky produkty privátnych značiek vrátane obalov a etikiet na FSC-certifikovanú surovinu alebo recyklovaný materiál.

Naše kompletné stanovisko k udržateľnému nákupu produktov a obalov vlastných značiek nájdete tu.

Dodržiavanie ľudských práv a ochrana životného prostredia je základom nášho obchodného jednania

O výsledkoch a pokrokoch našich opatrení transparentne a pravidelne informujeme prostredníctvom našich správ o trvalej udržateľnosti. Na vyhodnocovanie rizík sme zaviedli pravidelnú analýzu rizík, ktorá nám umožňuje presnejšie zisťovanie rizík v našich dodávateľských reťazcoch a primeranejšie reagovanie na ne. Naše opatrenia v súvislosti so sociálnymi a ekologickými otázkami neustále preverujeme a primerane ich ďalej rozvíjame.

Naše kompletné Stanovisko k dodržiavaniu ľudských práv a ochrane životného prostredia pri nákupe tovaru nájdete tu.

Mikroplasty sú u nás pod drobnohľadom

Plasty menšie ako 5 mm sa využívajú v niektorých kozmetických výrobkoch, ako napríklad šampóny alebo peelingové prípravky. Cez odtoky sa však dostávajú do riek a morí, kde môžu škodiť životnému prostrediu. Už dlhšiu dobu aktívne spolupracuje s našimi dodávateľmi kozmetiky. Stanovili sme si cieľ zamedziť používaniu mikroplastov našich vlastných značiek do roku 2021, za predpokladu, že zloženie výrobkov nebude mať vplyv na ich účinok.

Naše kompletné stanovisko k používaniu mikroplastov nájdete tu.

Rešpektovanie ľudských práv je pre nás základným predpokladom každej spolupráce

Uvedomujeme si svoju zodpovednosť za rešpektovanie ľudských práv. Vo svojich globálnych hodnotových a dodávateľských reťazcoch dbáme na dodržiavanie ľudských práv. Naším cieľom je presadzovať ich dodržiavanie
a zabrániť ich porušovaniu. Spoločne so svojimi pracovníkmi, zákazníkmi, obchodnými partnermi a záujmovými skupinami každý deň pracujeme na tom, aby sme podporovali ľudské práva – preto sa angažujeme najmä za férové obchodné praktiky, ako aj za dobré pracovné a životné podmienky.

Naše kompletné stanovisko k základom rešpektovania ľudských práv nájdete tu.

Súvisiace aktuality

Čerstvé ovocie a zelenina v najlepšom pomere ceny a kvality – tento jednoduchý a ambiciózny princíp je nespochybniteľným základom nášho vlastného imidžu...

Skupina Schwarz si je spolu so všetkými spoločnosťami vedomá svojej zodpovednosti za rešpektovanie ľudských práv. Vo svojich globálnych hodnotových a...

V súčasnosti neexistuje jednotná definícia toho, čo presne patrí pod označenie mikroplasty. Spravidla sa tým myslia plasty menšie ako päť milimetrov.