Knižky plné múdrostí

Druhák Kamil, jeho spolužiačka Janka a ich kamarát, kriedou nakreslený psík Emil.

Kamil a Emil na cestách

Knižka „Kamil a Emil na cestách“ je primárne určená pre žiakov 2. a 3. ročníkov základných škôl, vedomosti o dopravnej výchove z nej však môžu čerpať aj mladšie či staršie deti.

„Učiteľ na 1. stupni môže rozhodnúť o variácii využitia aj pre mladších či starších žiakov, prostredníctvom prierezovej témy dopravnej výchovy v predmetoch Prvouka a Slovenský jazyk, najmä čítanie s porozumením, na spestrenie a názornosť výučby, taktiež na utvrdenie učiva o dopravnej výchove,“ uviedla PaeDr. Drgoňová.

Ako Kamilko stretol Emilka

Knižka „Ako Kamilko stretol Emilka“ tematicky nadväzuje na publikáciu „Kamil a Emil na cestách“, ktorú v septembri 2016 od Lidla dostalo viac ako 115 000 žiakov 2. a 3. ročníkov vo všetkých základných školách na Slovensku. Jazyk, grafika i úlohy škôlkarskej knižky sú prispôsobené pre päť a šesťročné deti, ktorým je určená. Predškoláci sa zoznámia so spolužiakmi Kamilkom a Jankou, ktorých problematikou dopravnej výchovy sprevádza kriedou nakreslený psík Emilko. Na stránkach publikácie sa nachádzajú rôzne zábavné úlohy, ktoré pomôžu žiakom zopakovať si konkrétnu tému. Knižka, ktorej náklad presiahol 60-tisíc kusov, získala odporúčaciu doložku Ministerstva školstva pre materské školy.

Kamil a psík zdravotník

Knižka „Kamil a psík zdravotník“ má sto strán a je rozdelená do trinástich kapitol. Hlavnými hrdinami sú spolužiaci z 2. B Kamil a Janka, ktorých o prvej pomoci učí kriedou nakreslený psík zdravotník Emil. Každá z kapitol je venovaná jednej téme ako napríklad pitný režim, zdravá strava, uštipnutie hmyzom, hygiena či úrazy pri športovaní a hre. Deti sa hravou a pritom podnetnou formou dozvedia napríklad aj to, že lieky nie sú cukríky a tiež čo majú robiť v prípade zranenia. Text je doplnený ilustráciami a každú kapitolu uzatvárajú úlohy, ktorými si dieťa opakuje získané poznatky. Knižka môže byť využitá v rámci prvouky, prírodovedy, ale aj v rámci predmetov ako slovenský jazyk, telesná a etická výchova.

„Slovenský Červený kríž sa venuje vzdelávaniu detí a mládeže v poskytovaní prvej pomoci už celé desaťročia. Dlhodobá spolupráca so spoločnosťou Lidl vo vzdelávaní detí v dopravnej výchove a prvej pomoci prináša už tretiu publikáciu. Kamil a psík zdravotník hravým spôsobom vysvetľuje žiakom 2. a 3. ročníka základných škôl zásady prvej pomoci v situáciách, s ktorými sa môžu stretnúť v bežnom živote,“ uviedla generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža Zuzana Rosiarová.

Na stiahnutie 
Kamil a Emil na cestách
Ako Kamilko stretol Emilka
Kamil a psík zdravotník

Súvisiace aktuality

Jedinečnú publikáciu pripravil Lidl v spolupráci s Ministerstvom školstva, Slovenským Červeným krížom a Policajným zborom.

Hodnota štyroch mobilných dopravných ihrísk presahuje 60 000 €.

Jedinečnú publikáciu pripravil Lidl v spolupráci s Ministerstvom školstva, Slovenským Červeným krížom, Policajným zborom a Hasičským a záchranným zborom.