Na lavičke z vrchnákov

Koncom roka 2012 sme usporiadali súťaž pre základné a stredné školy v zbere vrchnáčikov z fliaš vôd Saguaro. Výsledok bol ohromujúci – žiaci spoločne vyzbierali 350 000 vrchnákov s celkovou hmotnosťou 700 kg. My sme ich zrecyklovali a z výslednej hmoty sme vyrobili plastové profily. Tie sme použili na výrobu 28 lavičiek, na ktorých si môžete teraz oddýchnuť na námestí v bratislavskom Ružinove.

Lavičky z Vrchnákov môžete nájsť v Ružinove

Žiaci základných a stredných škôl spoločne vyzbierali až 350 000 vrchnáčikov z fliaš Saguaro. My sme ich zrecyklovali a výsledok je ohromujúci - 28 lavičiek, na ktorých si môžete teraz oddýchnuť na námestí v bratislavskom Ružinove.

 

Zo srdca pre srdce

Zdravie je v živote to najdôležitejšie. Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici sme venovali unikátny prístroj CARDIOHELP, ktorý zachraňuje životy tým najzraniteľnejším – deťom. Vďaka tomuto daru vzniklo na Slovensku prvé centrum mimotelovej oxygenácie pre detských pacientov zaoberajúce sa liečbou akútneho zlyhania pľúc a poškodenia srdca.

 

Nová rodinná izba

Spolu s Nadáciou Markíza sme pomohli malým onkologickým pacientom. Vďaka nám prešla modernizáciou Klinika detskej hematológie a onkológie DFNsP v Bratislave. Na klinike pribudla nová rodinná izba, slúžiaca na diskrétnu a dôstojnú komunikáciu lekárov s pacientmi a ich rodičmi. Pre lepšiu zdravotnú bezpečnosť a vyšší komfort detí sa zrekonštruovali aj pacientske izby, podlahy a kuchynka.

 

Súpis sochárskych diel

Až do roku 2012 neexistoval žiaden ucelený súpis moderných sochárskych diel nachádzajúcich sa na verejnom priestranstve nášho hlavného mesta. Preto sme podporili vytvorenie publikácie „Sochárske diela na území Bratislavy (1945 – 2012). Jej cieľom je vzdelávať širokú verejnosť aj zabrániť poškodeniu sochárskych umeleckých diel. Garantom diela je akademický sochár prof. Jozef Jankovič.