Lidl a Markíza pomohli deťom s rakovinou

Rekonštrukcia zvýšila zdravotnú bezpečnosť a komfort detských onkologických pacientov v Bratislave.

Klinika detskej hematológie a onkológie (KDHaO) Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Bratislava opäť prešla modernizáciou. Vďaka podpore spoločnosti Lidl Slovenská republika a Nadácie Televízie Markíza pribudla na klinike nová rodinná izba, ktorá bude slúžiť na diskrétnu komunikáciu lekárov s pacientmi a ich rodičmi. S ohľadom na zdravotnú bezpečnosť a vyšší komfort detí boli zrekonštruované aj pacientske izby, nové sú podlahy a tiež kuchynka. 

,,Všetky zmeny už boli potrebné a veľmi nám pomôžu. Priestor na diskrétny rozhovor lekárov s pacientmi a ich rodičmi sme nemali a veríme, že nová rodinná izba bude dôstojným miestom na komunikáciu, ktorá je pre zúčastnené strany sama osebe veľmi náročná a zaťažujúca. Rovnako izby pre deti s veľmi oslabenou imunitou, v ktorých boli vybudované samostatné predsienky, zvýšia nielen komfort, ale v prvom rade bezpečnosť pacientov,“  povedal doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., riaditeľ nemocnice a poďakoval spoločnosti Lidl Slovenská republika, Nadácii Televízie Markíza a  všetkým partnerom, ktorí pomohli nemocnici v tomto projekte. Na oddelení veľkých detí boli v piatich izbách určených pre pacientov s oslabenou imunitou vytvorené samostatné predsienky. ,,Našou snahou bolo predelením izieb a vytvorením samostatných predsienok zvýšiť bezpečnosť pacientov s veľmi nízkou imunitou. V predsienkach je napríklad priestor pre infúzne pumpy, z ktorých sa prostredníctvom dlhých hadičiek infúzia zavádza pacientom. Zdravotná sestra tak manipuluje s infúziami v predsienke, čím sa minimalizujú opakované vstupy k pacientovi a dieťa je viac chránené pred vonkajším prostredím,“ vysvetlila doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., prednostka KDHaO.

Rekonštrukcia je výsledkom spolupráce spoločnosti Lidl Slovenská republika a Nadácie Televízie Markíza. Oba subjekty v rámci napĺňania spoločenskej zodpovednosti podporujú zdravotnú starostlivosť o vážne choré deti. „Ako úspešná firma chceme podporovať tých najzraniteľnejších, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Preto mnoho našich projektov orientujeme na pomoc chorým deťom. Chceme im podať pomocnú ruku a prispieť k tomu, aby zvládli svoj neľahký boj,“ povedal Stanislav Čajka, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika. „Nadácia Televízie Markíza sa venuje predovšetkým deťom a pomáha im v mnohých oblastiach ich života. Zlepšovanie podmienok zdravotnej starostlivosti je plne v súlade s naším poslaním a sme nesmierne radi, že sa nám podarilo spojiť silného komerčného partnera s naozaj zmysluplným projektom v DFNsP, s ktorou už dlhšie spolupracujeme,“ doplnil Michal Borec, predseda Správnej rady Nadácie Televízie Markíza.

Postupná rekonštrukcia KDHaO je nevyhnutným a logickým krokom k ďalšiemu rozvoju starostlivosti o deti s onkologickými ochoreniami v Slovenskej republike. V budúcnosti lekári plánujú na klinike vytvoriť nový koncept poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorý bude spočívať vo vytvorení samostatného priestoru pre vysoko rizikových pacientov,  štandardného lôžkového a ambulantného oddelenia. Na Slovensku lekári ročne diagnostikujú 150 nových detských pacientov s onkologickým ochorením. Až polovica z nich sa lieči na KDHaO v DFNsP Bratislava.