Podporujeme flexibilitu

Mentálne a fyzické zdravie našich kolegov a kolegýň je pre nás mimoriadne dôležité. V Lidli sa držíme hesla, že skvelé výsledky je možné dosiahnuť iba pozitívnym pracovným prostredím a dostatkom času na regeneráciu a oddych. V obchodnom roku 2018 sme opäť pokračovali v podpore flexibilných foriem práce, aktivít zameraných na zdravie a podporu športu svojich zamestnancov.

Čo sme v rámci work-life balance dosiahli v obchodnom roku 2018?

  • 210 našich zamestnancov administratívy aktívne využívalo home office
  • 421 zamestnancov administratívy malo možnosť flexibilne si organizovať pracovný čas
  • 44,28 % všetkých našich zamestnancov pracovalo na skrátený úväzok
  • 6 našich zamestnancov využilo sabbatical
  • 44 našich zamestnancov využilo neplatené voľno
  • 69 zamestnancov odbehlo takmer 1 000 km v rámci Behu Devín a štafetového behu od Tatier k Dunaju;
  • štartovné financovala naša spoločnosť
  • 559 zamestnancom bola vystavená Multisport karta
  • 11 % zamestnancov, ktorí sú v našej spoločnosti 2 a viac rokov, využilo nadštandardnú zdravotnú prehliadku

Zdravie zamestnancov je pre nás prioritou, čoho dôkazom je aj nový program z dielne oddelenia Motivácie zamestnancov pod názvom „Na zdraví nám záleží“. Tento program bol spustený v marci 2019. Sústredí sa na štyri hlavné oblasti: Zdravé telo, Zdravá strava, Zdravý duch a Zdravé pracovisko. Zamestnanci sa môžu tešiť na zdravé recepty, masáže na pracovisku, špeciálne ergonomické pracovné pomôcky, športové aktivity (Lidl Florbal cup, Futbalový turnaj, Woman Fit Day) a mnohé ďalšie. Novinkou je napríklad psychológ na telefóne dostupný pre všetkých zamestnancov, ktorý pribudol k Lidl dôverníkom.