Bez rovnováhy to nejde

Mentálne a fyzické zdravie našich zamestnancov je pre nás mimoriadne dôležité. V Lidli sa držíme hesla, že skvelé výsledky možno dosiahnuť iba pozitívnym pracovných prostredím a dostatkom času na rodinu a regeneráciu. V obchodných rokoch 2018 a 2019 sme pokračovali v podpore flexibilných foriem práce, aktivít zameraných na zdravie a šport a v podpore angažovanosti svojich kolegýň a kolegov. Za rozvoj tejto témy nesie zodpovednosť oddelenie firemnej kultúry, ktoré je súčasťou personálneho úseku v spoločnosti Lidl.

Podporujeme flexibilitu

Čoraz viac ľudí si chce lepšie a flexibilnejšie kombinovať kariéru a súkromný život. To často zahŕňa aj túžbu tráviť viac času s rodinou alebo investovať viac času do koníčkov a ďalšieho vzdelávania. Zamestnávatelia zodpovedajú za svojich pracovníkov, a teda aj za ich meniace sa potreby. Výnimkou nie je ani Lidl, ktorý podporuje svojich zamestnancov pri zlepšovaní ich životnej rovnováhy. Všetci naši kolegovia, ktorých pracovná pozícia to umožňuje, mohli v obchodných rokoch 2018 a 2019 využiť home office raz do týždňa či flexibilný pracovný čas.

Špeciálnym benefitom, ktorý spoločnosť Lidl poskytuje svojim zamestnancom, je sabbatical – možnosť čerpať neplatené pracovné voľno nad rámec ročnej dovolenky. Tento benefit má k dispozícii každý, kto pracoval pre Skupinu Schwarz najmenej päť rokov. Môže byť štruktúrovaný podľa individuálnych potrieb a dĺžka pracovného voľna sa môže pohybovať od jedného do troch mesiacov. Na konci sabbaticalu má zamestnanec zaručené pracovné miesto. Tento benefit môže využiť každých päť rokov. Sabbatical je nový model práce a voľného času, ktorý sa zameriava na rôzne fázy života zamestnanca, a je dôležitým príspevkom k právam zamestnancov na odpočinok a regeneráciu. Dobrá rovnováha v živote je dôležitá, a to najmä v zložitom prostredí maloobchodu s jeho zmenami a otváracími časmi, ktoré sú na väčšine predajní. od 7.00 do 21.00 počas celého týždňa – a má pozitívny vplyv na výkonnosť zamestnancov. Úspech tohto benefitu meria spoločnosť Lidl prostredníctvom ročného prieskumu. Ten určuje mieru, v akej zamestnanci túto ponuku využívajú, a ich ďalšie členenie podľa pohlavia, funkcie zamestnanca, trvania a iné.

Na zdraví našich kolegov nám záleží

V obchodnom roku 2018 sme životnú rovnováhu našich zamestnancov podporovali športovými aktivitami, zamestnaneckými podujatiami (napr. Family Days), zaradením karty MultiSport do zoznamu benefitov či možnosťou absolvovať nadštandardnú zdravotnú prehliadku (po 2 odpracovaných rokoch), ktorú využilo 429 našich zamestnancov. V marci 2019 sme pre svojich zamestnancov spustili špeciálny program „Na zdraví nám záleží“. Tento program reagoval na absenciu komplexného projektu v rámci starostlivosti o zdravie a zdravý životný štýl našich zamestnancov a poskytol priestor na zlepšenie podmienok v rámci vytvárania zdravého pracoviska. Zároveň ho vnímame ako dôležitú súčasť
posilnenia firemnej kultúry v Lidli.

Program bol rozdelený do štyroch hlavných častí, v rámci ktorých prebiehali konkrétne aktivity:
 

Zdravé telo

  • športové aktivity (napr. Spartan Race, Od Tatier k Dunaju na bicykli, Lidl Florbalový turnaj), masáže na pracovisku, kontrola znamienok

Zdravá strava

  • zdravé raňajky, workshopy, tipy na recepty (napr. Detox na tanieri)

Zdravý duch

  • psychológovia na telefóne

Zdravé pracovisko

  • ergonomické pomôcky, týždne zdravia, workshopy zdravého chrbta, školenia o faktoroch životného prostredia nad rámec zákona