Podporujeme flexibilitu

Zamestnancov sa snažíme podporiť i v osobnom živote a v rôznych životných situáciách. V tomto smere máme viaceré opatrenia.

Kolegovia na pozíciách, ktorých pracovná náplň to umožňuje, majú možnosť využiť raz do týždňa home office, v niektorých prípadoch to môže byť i viac dní. Túto možnosť využíva 253 zamestnancov. Prácu z domu oceňujú hlavne rodičia. Zamestnanci – rodičia často využívajú aj možnosť skráteného pracovného úväzku, keď si pracovný čas môžu flexibilne naplánovať a prispôsobiť. V roku 2017 pracovalo na skrátený úväzok 39,45 % zamestnancov.

Zamestnanci v centrálnych oddeleniach (centrála spoločnosti a zamestnanci administratívy logistických centier) majú možnosť flexibilne organizovať svoj pracovný čas. Tento benefit využívalo v roku 2017 437 zamestnancov, čo je 8,46 % našej celkovej pracovnej sily. Náš plný pracovný úväzok v predajniach a skladoch je 38,75 hodín týždenne. O tom, že k zamestnancom pristupujeme férovo, svedčí i fakt, že zaznamenávame každú ich odpracovanú minútu a nadčasy preplácame alebo kompenzujeme náhradným voľnom.