Hodnoty získané v praxi sú najcennejšie

Chceme, aby naši zamestnanci pocítili na vlastnej koži, že zodpovedné podnikanie nie je len pekná PR aktivita, ale má naozaj hlboký zmysel. Prostredníctvom svojich projektov sa snažíme zmeniť myslenie zamestnancov a šíriť povedomie o potrebe pomáhať. Oceňujeme zapojenie každého kolegu do komunitných projektov a tešíme sa, že sme v obchodnom roku 2019 spoločne dosiahli aj toto:

8 500 stromčekov

Spolu so 60 kolegami sme v Lidl lese v rámci projektu Voda pre stromy vysadili 8 500 stromčekov.

100+ litrov krvi

Viac ako 280 našich zamestnancov darovalo viac ako 100 litrov krvi.

Desiatky dobrovoľníkov

Desiatky kolegov sa zapojili do charitatívnych behov.

300 detí

300 deťom z krízových centier a detského domova sme splnili vianočné želania.

2000 kilogramov

V rámci zbierky šatstva sme spolu podporili 500 ľudí, ktorým sme odovzdali viac ako 2 000 kg vyzbieraných vecí, ktoré im veľmi pomôžu v ich neľahkej životnej situácii. Do zbierky sa zapojilo viac ako 200 kolegov z centrály a našich troch logistických centier.

„ĎAKUJEME“

Uvedomujeme si, akú obrovskú silu má slovo „ďakujem“, preto sme sa na konci roka 2019 poďakovali všetkým, ktorí sa zapojili a pridali sa k nám na našej „Ceste k lepšiemu zajtrajšku“.

Súvisiace aktuality

Reťazce patriace do skupiny Schwarz odmenia zamestnancov predajní a skladov

Diskont sa komunikáciu svojej zamestnávateľskej značky, rovnako ako v minulosti, rozhodol postaviť na svojich skutočných zamestnankyniach a zamestnancoch