Hodnoty získané v praxi sú najcennejšie

Chceme, aby naši zamestnanci pocítili na vlastnej koži, že zodpovedné podnikanie nie je len pekná PR aktivita, ale má naozaj hlboký zmysel. Prostredníctvom svojich projektov sa snažíme zmeniť myslenie zamestnancov a šíriť povedomie o potrebe pomáhať. Oceňujeme zapojenie každého kolegu do komunitných projektov a tešíme sa, že sme v roku 2017 spoločne dosiahli aj toto:

7 500 stromčekov

Spolu s kolegami sme v Lidl lese vysadili 7 500 stromčekov. Vďaka nim a podpore našich zákazníkov ich na tatranských svahoch rastie už 685 000.

1 200 kilometrov

Vybehali sme 10 odsávačiek pre ľudí so svalovou dystrofiou. Za dobrú vec sme odbehli viac ako 1 200 kilometrov.

60 dobrovoľníkov

V septembri sme dobrovoľnícky pomohli v 5 centrách, kde pomáhalo počas dvoch dní 60 dobrovoľníkov.

300 detí

300 deťom z krízových centier a detského domova sme splnili vianočné želania.

„ĎAKUJEME“

Uvedomujeme si, akú obrovskú silu má slovo „ďakujem“, preto sme sa na konci roka 2017 poďakovali všetkým, ktorí sa zapojili a pridali sa k nám na našej „Ceste k lepšiemu zajtrajšku“.