SCIENCE BASED TARGETS

Zmena klímy predstavuje hrozbu pre naše živobytie a vyžaduje si aktívne kroky na všetkých úrovniach našej spoločnosti. Spoločnosť Lidl Slovenská republika sa už roky angažuje v ochrane klímy prostredníctvom rôznych opatrení. Teraz sme sa rozhodli urobiť ďalší rozhodujúci krok a stanovili sme si ambiciózne  vedecké klimatické ciele – takzvané Science Based Targets.

V auguste 2020 sa Skupina Schwarz v mene všetkých svojich divízií zaviazala k iniciatíve Science Based Targets. V nasledujúcich mesiacoch budú zadefinované konkrétne ciele a opatrenia, ktorými sa budeme snažiť zabrániť vzniku emisií CO2, znížiť ich alebo kompenzovať v našich prevádzkach a dodávateľskom reťazci.

ČO ZNAMENAJÚ „SCIENCE BASED TARGETS“?

Science Based Targets (SBTs) sú ciele znižovania jednotlivých emisií skleníkových plynov, ktoré sa počítajú na vedeckom základe.

Iniciatíva Science Based Targets bola vytvorená v roku 2015 zlúčením organizácií CDP (Carbon Disclosure Project), WRI (World Resources Institute), WWF (World Wide Fund for Nature) a UNGC (United Nations Global Compact).

Spoločnosti, ktoré sa zaviazali k tejto iniciatíve, si stanovili ambiciózny cieľ znížiť emisie skleníkových plynov v súlade s Parížskou dohodou z roku 2015.