Šetrenie zdrojov

Certifikáty

28. september 2018
Podporujeme etický obchod a šetrné poľnohospodárske postupy s cieľom minimalizovať škodlivé účinky na životné prostredie a človeka.

Počet produktov spoločnosti Lidl Slovenská republika s vybranými certifikáciami trvalej udržateľnosti v sortimente našich vlastných značiek

UTZ

Je globálny program rozvoja trvalo udržateľného pestovania kakaa, kávy a čaju. Cieľom programu je vzdelávanie pestovateľov v oblasti optimálnych poľnohospodárskych
postupov, ako aj zavádzanie profesionálnych a trvalo udržateľných metód pestovania tak, aby plodiny dosahovali najvyššiu kvalitu.

BIO

Výrobky pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva. Pri ich pestovaní neboli použité chemické prostriedky, priemyselné hnojivá ani rastové stimulátory, neboli geneticky modifikované a neobsahujú konzervačné látky. Pri pestovaní poľnohospodárskych kultúr sa zodpovedne využívajú prírodné zdroje, ako je voda a pôda, rešpektujú sa systémy a prirodzené cykly prírody.

MSC

Je rybolov šetrný k životnému prostrediu. Marine Stewardship Council (MSC) sa dlhodobo usiluje o rybolov zohľadňujúci ochranu životného prostredia, ale aj o rozumné hospodárenie so zásobami rýb.

FSC

Je certifikácia, ktorá zákazníkom zaručuje, že produkt označený touto značkou pochádza z udržateľného lesného hospodárstva.

FAIRTRADE

Je spôsob obchodu, ktorý poskytuje farmárom či remeselníkom z rozvojových krajín možnosť dostať za svoju prácu spravodlivú odmenu a zabezpečiť si tak dôstojné živobytie.

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.