Ľudia v Nadácii

Správna rada

Martin Nagy

predseda správnej rady, konateľ za rezort nákupu Lidl Slovenská republika,
pôsobí v spoločnosti Lidl od roku 2004. Do jeho pôsobnosti patrí rezort nákupu a marketingu, ktoré priamo ovplyvňujú a napĺňajú ciele Lidla – byť jednotkou v čerstvosti a ponúkať kvalitné produkty za výhodné diskontné ceny.

„Naším cieľom je zlepšovať životy ľudí – našich zákazníkov, zamestnancov, dodávateľov a partnerov, ale aj celej spoločnosti. Ako líder na trhu na tom pracujeme každý deň a vnímame vo všetkých oblastiach našu zodpovednosť. Mnohé projekty, ktoré realizujeme, sa daria len vďaka dôvere našich zákazníkov a podpore našich zamestnancov i dodávateľov, ktorí vedia, že spolu dokážeme urobiť veľké veci a dosiahnuť zmenu.“

Zita Szlavikovics

členka správnej rady, generálna riaditeľka Lidl Slovenská republika, prevzala od marca 2023 vedenie Lidl Slovenská republika. Oblasť spoločenskej zodpovednosti je jej blízka. Uvedomuje si, že ako jeden z najväčších obchodných reťazcov máme možnosť nielen cez zamestnancov, ale aj cez širokú verejnosť reálne zmeniť veci k lepšiemu.

„Chceme robiť zo Slovenska lepšie miesto pre život a byť dobrým susedom všade tam, kde sa nachádzajú naše predajne. Záleží nám na tom, aby komunity držali spolu. Som preto hrdá, že projekt Nadácie Lidl Slovenská republika, Lidl Čistinka, prináša do miest radosť a podporuje aktívny život ich obyvateľov.“

Katarína Matejovie

členka správnej rady, konateľka za úsek administratívy Lidl Slovenská republika. Do jej pôsobnosti patria oblasti financií, controllingu, práva a compliance.

„Uvedomujeme si, že skutočné bohatstvo máme v našich ľuďoch, našich kolegoch a kolegyniach. Chceme získať tých najlepších a zároveň udržať si a rozvíjať našich aktuálnych zamestnancov. Naša angažovanosť v oblasti nadačnej činnosti je ďalším dôkazom o celkovom nastavení a smerovaní našej spoločnosti, ktorej záleží na trvalej udržateľnosti. Máme ambíciu ísť príkladom a dôsledne pritom dodržiavať všetky pravidlá.“

Karol Michal Krasowski

člen správnej rady, konateľ za rezort centrálnych služieb, má v kompetencii expanziu a výstavbu predajní či logistických centier.

„Problematika vplyvu klimatickej zmeny na človeka a životné prostredie je v dnešnej dobe jednou z najdiskutovanejších tém. Preto aj v rámci plánovania výstavby a modernizácie nových a existujúcich predajní a logistických centier vždy hľadáme spôsoby, ako optimalizovať náš vplyv na životné prostredie. Spolu s našimi zamestnancami a rovnako zákazníkmi, ktorých v mnohých témach edukujeme, veríme v pozitívnu zmenu“

Robert Flachbart

člen správnej rady, konateľ za rezort predaja a logistiky, je zodpovedný za chod predajní a logistických centier a ich plynulého zásobovania tak, aby zákazník našiel v predajniach Lidl vždy čerstvý a kvalitný tovar za výhodnú cenu.

„Naše projekty a aktivity sú dôkazom toho, že spoločenská zodpovednosť je súčasťou našej diskontnej  DNA. Neustále hľadáme spôsoby ako fungovať efektívnejšie a jednoduchšie. Platí to pre naše podnikanie a tiež pre náš vzťah k trvalej udržateľnosti.“

Tomáš Bezák

správca nadácie

„Dialóg, spolupráca a spätná väzba. To sú tri dôležité interakcie, bez ktorých by nebolo možné fungovanie ľudskej spoločnosti, firiem ani vzťahov vo všeobecnosti. Aj preto radi dostávame aj kladieme otázky všetkým svojim partnerom – či už ide o zákazníkov, zamestnancov, dodávateľov, mimovládny sektor, občiansku spoločnosť, samosprávu, alebo štát. Veríme, že spolu dosiahneme viac, a je pre nás dôležité poznať názory všetkých zainteresovaných. Na naše podnikanie, aktivity a plány. Sme otvorení konštruktívnej komunikácii na všetkých dostupných platformách a intenzívne sme sa snažíme viesť dialóg so stakeholdermi."

Dozorná rada

Kamila Klész

členka dozornej rady

Renáta Šandorová

členka dozornej rady

Dominika Hrušovská

členka dozornej rady

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.