Podporené projekty

Nadácia Lidl realizuje charitatívnu zbierku pre Slovenský červený kríž v súlade so svojim zameraním na podporu verejnoprospešného účelu v oblasti: ochrana zdravia, plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Nadácia Lidl realizuje výstavbu mestských parkov 
Čistinka v súlade so svojim zameraním na podporu verejnoprospešného účelu v oblastiach: ochrana a tvorba životného prostredia, rozvoj vedy, školstva, vzdelania, telovýchovy, občianskej spoločnosti a podnikateľského prostredia.

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.