Šetrenie zdrojov

QUDAL: Lidl je najkvalitnejší medzinárodný maloobchodný reťazec na Slovensku

19. august 2014
Ako odhalil prieskum QUDAL - QUality meDAL uskutočnený na Slovensku, Slováci považujú medzinárodný maloobchodný reťazec Lidl za najkvalitnejší na slovenskom trhu.

V prvom prieskume QUDAL - QUality meDAL na Slovensku respondenti uviedli, že Lidl je najkvalitnejším medzinárodným maloobchodným reťazcom pôsobiacim na slovenskom trhu.

Toto je výsledok prvého prieskumu QUDAL - QUality meDAL na Slovensku, ktorý realizovala švajčiarska organizácia ICERTIAS - International Certification Association GmbH. Organizácia meria skúsenosti a spokojnosť občanov s kvalitou ponúkaných produktov a služieb.

Prieskum QUDAL - QUality meDAL sa na území Slovenska uskutočnil v máji 2014, a to na vzorke 1200 respondentov. Respondentmi boli občania Slovenska nad 15 rokov, ktorí používajú internet a zúčastnili sa on-line prieskumu QUDAL. Prieskum sa uskutočnil prostredníctvom webového dotazníka použitím metódy CAWI - DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing - Deep Mind Awareness (Dotazníkové šetrenie v prostredí internetu)).

V kategórii medzinárodné maloobchodné reťazce sme respondentom položili túto otázku:

Uveďte názov MEDZINÁRODNÉHO (ZAHRANIČNÉHO) maloobchodného reťazca, ktorý podľa vašej osobnej skúsenosti a názoru ponúka absolútne najvyššiu úroveň kvality na slovenskom trhu.“

Najviac opýtaných odpovedalo: Lidl.

Podľa hlasovania Slovákov, ktorí sa zúčastnili prieskumu QUDAL - QUality meDAL, môžeme uzavrieť, že Lidl ponúka slovenským zákazníkom pri nákupe absolútne najvyššiu kvalitu spomedzi všetkých zahraničných maloobchodných reťazcov.

Je dôležité spomenúť, že prieskum QUDAL nemeria podiel na trhu ani silu značky, ale výhradne iba skúsenosť, spokojnosť s kvalitou služby a ponuku trhu tak, ako ich vnímajú opýtaní.

Metodika a vzorka

Prieskum QUDAL - QUality meDAL – Slovensko 2014/2015 vykonala švajčiarska organizácia ICERTIAS - International Certification Association GmbH na území Slovenska v máji 2014 pomocou on-line prieskumu a metódy CAWI - DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing - Deep Mind Awareness).  Zúčastnilo sa ho 1200 občanov Slovenska nad 15 rokov, ktorí používajú internet. Prieskum pokryl celé územie Slovenska.

O projekte QUDAL

QUDAL - QUality meDAL (www.qudal.com) je projekt švajčiarskej organizácie ICERTIAS - International Certification Association GmbH (www.icertias.com).

Projekt QUDAL skúma a oceňuje subjekty (produkty, služby, médiá, verejné osoby, kultúru a šport atď.), ktoré podľa názoru občanov, t. j. samotných spotrebiteľov, ponúkajú na danom území najvyššiu úroveň kvality.

Cieľom projektu QUDAL je upozorniť verejnosť na dôležitosť kvality pri každodennom výbere, na právo občanov na produkty najvyššej kvality, ako aj uľahčiť a zjednodušiť spotrebiteľom spôsob vyhľadávania produktov a služieb tej najvyššej kvality.

Prieskum QUDAL - QUality meDAL sa realizuje plne v súlade s ustanoveniami „Medzinárodného kódexu praktík marketingových a sociálnych výskumov“, ktorý prijala Medzinárodná obchodná komora (ICC) aj svetové združenie odborníkov pre výskum (ESOMAR).

Doplňujúce informácie

QUDAL - QUality meDAL International
ICERTIAS – International Certification Association GmbH
Zürichbergstrasse 7
8032 Zürich, Švajčiarsko

Na stiahnutie 
Diplom Lidl: QUDAL 2014/2015

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.