Šetrenie zdrojov

Toto by ste vo fontánach nečakali!

8. november 2021
Aj naše rieky a vodné nádrže potrebujú pomoc, upozorňuje Lidl a Slovenský vodohospodársky podnik

Napriek tomu, že ho často prehliadame, nachádza sa všade okolo nás. Je jedným z najvýraznejších negatívnych dopadov človeka na prírodu a významnou príčinou klimatickej zmeny. Odpad. Na skutočnosť, že tento problém sa týka každého z upozorňuje Lidl dlhodobo. Aby diskont túto skutočnosť priblížil, dočasne umiestnil do fontán v bratislavskom Ružinove a v Trenčíne plastový odpad vylovený zo slovenských vôd. Ak ľuďom prekáža odpad vo fontáne, tak prečo nie v rieke?

„Pohľad na rieky a potoky plné plastových fliaš už dnes nie je žiadnou zriedkavosťou. Za každou jednou z týchto fliaš je však človek. Niekto, komu sa nechcelo odniesť ju do smetného koša, alebo, ak bol preplnený, pohodil ju len tak vedľa. Ak chceme, aby sme sa aj o niekoľko rokov mohli prechádzať popri čistých riekach, aby sme v rybách nenachádzali kúsky plastov, musíme začať od seba. Lebo každá kopa začala jednou fľašou, jedným obalom alebo jednou igelitkou,” povedal Martin Chren, starosta mestskej časti Bratislava – Ružinov. Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. Ten existujúci patrí do koša, rozhodne však nie do prírody. „Akýkoľvek odpad v lesoch, v riekach a kdekoľvek v prírodnom prostredí, škodí našej planéte. Preto plne podporujeme každú aktivitu, ktorá pomáha v edukácii nás všetkých. Aj v našom dlhodobom projekte „Trenčín si Ty“ sa snažíme, aby naše mesto žilo takpovediac na rieke, nielen pri nej. To bude však možné a príjemné len vtedy, ak bude čistá a bude sama tvoriť živé vodné spoločenstvo,“ uviedol Richard Rybníček, primátor Trenčína.

Odpad, nesprávne nakladanie s ním či dokonca jeho výskyt v prírode, má negatívne dôsledky na životné prostredie, kvalitu života rastlín, zvierat aj ľudí. K pozitívnej zmene môže prispieť každý z nás, napríklad tým, že upraví svoje každodenné návyky. Preto sa Lidl pred rokom rozhodol spustiť kampaň Nenechajme to plávať. V rámci nej sa zákazníkov pýta či naozaj potrebujú mikroténové vrecká, ponúka im ekologické alternatívy a ukazuje, že príroda už mnoho dokonalých obalov vymyslela. Ak však zákazníci vrecko potrebujú, môžu si ho dobrovoľne zakúpiť za 1 cent. Lidl túto sumu zdvojnásobí a venuje Slovenskému vodohospodárskemu podniku na čistenie slovenských riek a vodných nádrží od plastového odpadu.  „Som nesmierne rád, že Slovenský vodohospodársky podnik je súčasťou projektu „Nenechajme to plávať“, ktorý registrujem ešte z obdobia, kedy som v podniku nepôsobil a prvýkrát som sa s nim stretol v predajni pri oslovení pracovníčky, či chcem prispieť na čistejšie rieky“, povedal Jozef Krška, poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa, a dodal: „Pre mňa, ako osobu a riaditeľa zároveň, je veľmi príjemný pocit, že práve  naši kolegovia nad rámec svojich povinností, sa s obrovskou podporou dobrovoľníkov  snažia meniť postoj k životnému prostrediu.“

 

A aká je bilancia Nenechajme to plávať po roku od spustenia? Slovenské vody sú „ľahšie“ o 1200 ton prevažne plastového odpadu a zákazníci Lidla používajú podstatne menej sáčkov než predtým. „Každá plastová fľaša, igelitka, alebo akýkoľvek iný odpad vylovený z rieky stojí za to. Najdôležitejšie je však uvedomenie si problému a zmena správania, pretože inak sa budeme točiť v bludnom kruhu. Preto ma veľmi teší, že od spustenia projektu klesla spotreba sáčkov v našich predajniach v priemere o 24%, čo znamená viac ako 98 000 vreciek denne, ktoré si zákazníci nevezmú,“ povedal generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika Matúš Gála.

Stratégia obmedzovania a nahrádzania plastov spoločnosti Lidl Slovenská republika

Obchodný reťazec predstavil svoju stratégiu obmedzovania plastov na jar 2018. V rámci nej si Lidl stanovil ambiciózne ciele znížiť objem plastov vo vlastných prevádzkach o najmenej 20%, maximálna recyklovateľnosť plastových obalov vlastných značiek a v priemere 20% plastového recyklátu v obaloch vlastných značiek do roku 2025 a tiež odstránenie čiernych plastov z obalov vlastných značiek do konca roku 2021.

Prvým krokom diskontu pri redukcii plastov bolo odstránenie najtenších igelitiek z predaja koncom roka 2018. Lidl odstránením týchto tašiek, ktoré nikdy zákazníkom nerozdával zadarmo, z ponuky ušetril 125 ton plastov ročne. Ďalším krokom bolo zmenšenie obalov pracích gélov, orechov, sušených plodov, hranolčekov, detských plienok či nahradenie plastovej paličky pri vatových tyčinkách za papierovú. Tieto úpravy viedli k úspore viac ako 260 ton plastov. Lidl taktiež prestal objednávať jednorazový plastový riad ako sú poháre, taniere, príbory, ale aj plastové slamky. Nahradenie plastového materiálu ekologickejšími alternatívami odbremení životné prostredie o 35 ton plastov ročne. Lidl zároveň v obchodnom roku 2020 recykloval viac ako 1000 ton plastov. Projekty spoločnosti Lidl v téme plasty sú súčasťou iniciatívy REset Plastic, ktorá je spoločnou pre všetky súčasti skupiny Schwarz. Ide o komplexný program, ktorý zohľadňuje päť vzájomne súvisiacich prístupov k plastom: obmedzenie, dizajn, recyklácia, likvidácia, výskum a vývoj. Cieľom je znížiť používanie plastov a podpora princípov cirkulárnej ekonomiky.

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.