Certifikáty

Podporujeme etický obchod a šetrné poľnohospodárske postupy s cieľom minimalizovať škodlivé účinky na životné prostredie a človeka.

UTZ

Je globálny program rozvoja trvalo udržateľného pestovania kakaa, kávy a čaju.
Cieľom programu je vzdelávanie pestovateľov v oblasti optimálnych poľnohospodárskych
postupov, ako aj zavádzanie profesionálnych a trvalo udržateľných metód pestovania
tak, aby plodiny dosahovali najvyššiu kvalitu.

BIO

Výrobky pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva. Pri ich pestovaní neboli použité
chemické prostriedky, priemyselné hnojivá ani rastové stimulátory, neboli geneticky
modifikované a neobsahujú konzervačné látky. Pri pestovaní poľnohospodárskych kultúr
sa zodpovedne využívajú prírodné zdroje, ako je voda a pôda, rešpektujú sa systémy
a prirodzené cykly prírody.

MSC

Je rybolov šetrný k životnému prostrediu. Marine Stewardship Council (MSC) sa dlhodobo
usiluje o rybolov zohľadňujúci ochranu životného prostredia, ale aj o rozumné
hospodárenie so zásobami rýb.

FSC

Je certifikácia, ktorá zákazníkom zaručuje, že produkt označený touto značkou pochádza
z udržateľného lesného hospodárstva.

FAIRTRADE

Je spôsob obchodu, ktorý poskytuje farmárom či remeselníkom z rozvojových krajín
možnosť dostať za svoju prácu spravodlivú odmenu a zabezpečiť si tak dôstojné živobytie.

Odporúčané články

Skupina Schwarz si je spolu so všetkými spoločnosťami vedomá svojej zodpovednosti za rešpektovanie ľudských práv. Vo svojich globálnych hodnotových a...

V súčasnosti neexistuje jednotná definícia toho, čo presne patrí pod označenie mikroplasty. Spravidla sa tým myslia plasty menšie ako päť milimetrov.

„Dodržiavanie a posilňovanie ľudských práv a ochranu prírody považujeme za základnú povinnosť štátu, hospodárskej sféry a každého jednotlivca. Našu spoločenskú...