Stanovisko k čerstvému ovociu a zelenine

Čerstvé ovocie a zelenina v najlepšom pomere ceny a kvality – tento jednoduchý a ambiciózny princíp je nespochybniteľným základom nášho vlastného imidžu maloobchodnej spoločnosti, ktorý uplatňujeme aj pre všetko čerstvé ovocie a zeleninu.

Kvalita a bezpečnosť: Zabezpečenie kvality ako priorita

Našim zákazníkom neustále ponúkame kvalitu a čerstvosť za najlepšiu cenu. Podľa tohto princípu určuje Lidl svoje požiadavky na sortiment čerstvého ovocia a zeleniny. Kvalita a bezpečnosť sú zároveň základnými princípmi našej nákupnej politiky čerstvého ovocia a zeleniny. Najvyššou prioritou zabezpečenia kvality spoločnosti Lidl je zaistenie a zachovanie bezpečnosti potravín.

Program spoločnosti Lidl na redukciu pesticídov v čerstvom ovocí a zelenine

Spolu s našimi dodávateľmi a pestovateľmi čerstvého ovocia a zeleniny sme sa dohodli na spoločných cieľoch, ktoré sa týkajú trvalého znižovania obsahu pesticídov v čerstvom ovocí a zelenine. Na to, aby sme tento náš spoločný cieľ dosiahli, spoločnosť Lidl spustila program na znižovanie pesticídov. Spoločnosť Lidl vedie intenzívny dialóg priamo so svojimi dodávateľmi a pestovateľmi, ktorí majú priamy vplyv na používanie pesticídov v čerstvom ovocí a zelenine. Zároveň máme prostredníctvom prebiehajúcich rozsiahlych analýz čerstvého ovocia a zeleniny neustále prehľad o obsahu zvyškov účinných látok pesticídov v celom sortimente ovocia a zeleniny.

Každodenné partnerstvo: Naše vzťahy s dodávateľmi

Predpokladom úspešného zabezpečenia kvality naprieč celým dodávateľským reťazcom je budovanie dôveryhodných a predovšetkým dlhodobých partnerstiev. Zastávame názor, že iba systém rovnocennosti dokáže garantovať nepretržitú bezpečnosť potravín, plynulý tok tovaru a maximálnu kvalitu v tom náročnom odvetví, akým je obchodovanie s čerstvým ovocím a zeleninou.

Z poľa do predajne: Čerstvosť a logistika

Všetko pre čerstvosť. Zákazníci obľubujú naše ovocie a zeleninu práve pre ich chuť a čerstvosť. Na to, aby sme mohli našim zákazníkom vždy ponúkať čerstvé ovocie a zeleninu vo vysokej kvalite, je potrebné zbierať úrodu v správnom čase. V snahe zabrániť akýmkoľvek špekuláciám spoločnosť Lidl neuskutočňuje skladovanie týchto produktov. Veľmi dôležitá je aj logistika; preprava z polí do predajní v čo najkratšom čase a v potrebných podmienkach je v prípade čerstvého ovocia a zeleniny vždy mimoriadnou výzvou, a tak to i vždy bude.

Otázka etiky: Zamedzenie plytvaniu potravín

Z dôvodu rôznych podvodov alebo nedostatočných obchodných, prípadne logistických procesov na medzinárodných trhoch sa stala problematika plytvania potravinami našou každodennou výzvou. O to väčšou výzvou je v tejto oblasti čerstvé ovocie a zelenina, ktoré rýchlo podliehajú skaze.

Trvalá udržateľnosť a ekologická zodpovednosť

Ako veľká spoločnosť sme si vedomí svojho vplyvu na svoje okolie. To však neplatí len pre ekonomické súvislosti, ale zároveň si uvedomujeme aj našu povinnosť využiť silné postavenie na trhu na dosiahnutie sociálneho a ekologického pokroku.

Žiť zodpovedne – už od roku 2006 spolupracuje spoločnosť Lidl s Fairtrade, organizáciou, ktorá zastrešuje rozmanité opatrenia na zlepšenie životných a pracovných podmienok ľudí v pestovateľských krajinách.

Bio s obozretnosťou – dopyt po produktoch z biologického poľnohospodárstva v súčasnosti narastá. Ide o dôležitý a žiaduci vývoj, ktorému Lidl pripisuje vysokú prioritu, a na základe ktorého neustále pracuje na rozširovaní bio sortimentu. Prechod z konvenčného pestovania na biologické pestovanie predstavuje pre mnohých pestovateľov výzvu, pri realizácii ktorej ich radi podporíme.

Na stiahnutie 
stanovisko-_cerstve_ovocie_a_zelenina.pdf

Odporúčané články

Skupina Schwarz si je spolu so všetkými spoločnosťami vedomá svojej zodpovednosti za rešpektovanie ľudských práv. Vo svojich globálnych hodnotových a...

V súčasnosti neexistuje jednotná definícia toho, čo presne patrí pod označenie mikroplasty. Spravidla sa tým myslia plasty menšie ako päť milimetrov.

„Dodržiavanie a posilňovanie ľudských práv a ochranu prírody považujeme za základnú povinnosť štátu, hospodárskej sféry a každého jednotlivca. Našu spoločenskú...