Zásady udržateľného nákupu čerstvých vajec a vaječných zložiek

Touto zásadou vyjadrujeme svoj zodpovedný prístup k ľuďom a prírode.

Touto zásadou vyjadrujeme svoj zodpovedný prístup k ľuďom a prírode. Chceme prispieť k ďalšiemu rozvoju konvenčného chovu hydiny a takisto k jeho zlepšeniu. S tým cieľom vám predkladáme naše vypracované ciele a konkrétne opatrenia pre nákup čerstvých vajec a produktov, ktorých súčasťou zloženia sú vajcia, sformulované v tomto stanovisku.

Na stiahnutie 
Zásady udržateľného nákupu čerstvých vajec a vaječných zl...

Odporúčané články

Dominika žije so svojimi rodičmi a mladšími súrodencami v Piešťanoch. Má geneticky podmienenú diagnózu Cornelia de Lange, s čím okrem iného súvisí porucha...

V predvianočnom období disponuje certifikátom Fairtrade väčšina sezónnych produktov vlastnej značky Favorina

Dodržiavanie a posilňovanie ľudských práv považujeme za základnú povinnosť štátu, hospodárskej sféry a každého jednotlivca. Svoju spoločenskú zodpovednosť v...