Lidl venuje druhákom a tretiakom knižku o prvej pomoci

Jedinečnú publikáciu pripravil Lidl v spolupráci s Ministerstvom školstva, Slovenským Červeným krížom, Policajným zborom a Hasičským a záchranným zborom.

Druhák Emil, jeho spolužiačka Janka a ich kamarát, kriedou nakreslený psík Emil sú späť: Lidl pokračuje v jedinečnom vzdelávacom projekte, ktorého témou je tentokrát prvá pomoc. Diskontný reťazec pri príležitosti nového školského roka opäť obdaruje každého druháka a tretiaka na všetkých základných školách na Slovensku. Deti si 4. septembra na svojich laviciach nájdu knižku „Kamil a psík zdravotník“, ktorú Lidl pripravil v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, Ministerstvom školstva, Policajným zborom a Hasičským a záchranným zborom. Náklad publikácie je 120 000 kusov a spolu so žiakmi ju dostanú aj ich triedni učitelia.

„V Slovenskej republike priemerne ročne zomrie z dôvodu úrazu približne 200 detí a mladistvých do 19 rokov. Úraz utrpí viac ako 200 000 mladých ľudí, 20 000 mladých ľudí je kvôli tomu hospitalizovaných, 2000 detí a mladistvých sa zraní tak, že majú trvalé následky,“ konštatuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) v Monitoringu úrazovosti u detí predškolského a školského veku z roku 2015. Až 43% žiakov prvého stupňa základnej školy malo najmenej jeden úraz v priebehu dvoch rokov, najviac ich bolo v skupine osem a deväťročných detí. Hlavným dôvodom úrazu je pád, úder či náraz, poranenie ostrým predmetom a popálenie. Deti sa najčastejšie zrania doma, na ihrisku a v škole. „Deti sú prirodzené zvedavé, spoznávajú svet, no často si pritom neuvedomujú nebezpečenstvá a nástrahy, ktorým sú vystavené. Mnoho úrazov každý deň vzniká z neopatrnosti či nevedomosti a ľahko by sa im dalo zabrániť,“ povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika, a dodal: „Veľmi ma teší, že táto knižka vznikla. Ďakujem partnerom projektu a deťom želám veľa zábavy a užitočných vedomostí.“

Podľa ÚVZ majú polovicu úmrtí detí spôsobených úrazom na svedomí dopravné nehody, druhú a rovnako veľkú časť tvoria utopenia, otravy, popáleniny či pády. Lidl sa preto spolu s partnermi rozhodol pokračovať v projekte vzdelávania školákov. V septembri 2016 dostali knižku o dopravnej výchove všetci druháci a tretiaci a v apríli jej zjednodušenú verziu všetci škôlkari – predškoláci, spolu 180 000 detí vo veku 6 až 9 rokov. „Pri detskej nezbednosti a šibalstvách sa úrazom nedá vždy vyhnúť, preto je veľmi dôležité vedieť, ako sa zachovať a na koho sa v prípade núdze obrátiť. Vítame takúto hravú formu vzdelávania, deti si ľahšie zapamätajú postupy aj dôležité telefónne čísla. S radosťou podporujeme takéto projekty, a tak ako sme sa zapojili minulý a tento rok, veríme, že úspešný projekt bude mať pokračovanie aj v budúcnosti,“ povedal viceprezident Policajného zboru gen. JUDr. Ľubomír Ábel, LL.M.

Knižka „Kamil a psík zdravotník“ má sto strán a je rozdelená do trinástich kapitol. Hlavnými hrdinami sú spolužiaci z 2. B Kamil a Janka, ktorých o prvej pomoci učí kriedou nakreslený psík zdravotník Emil. Každá z kapitol je venovaná jednej téme ako napríklad pitný režim, zdravá strava, uštipnutie hmyzom, hygiena či úrazy pri športovaní a hre. Deti sa hravou a pritom podnetnou formou dozvedia napríklad aj to, že lieky nie sú cukríky a tiež čo majú robiť v prípade zranenia. Text je doplnený ilustráciami a každú kapitolu uzatvárajú úlohy, ktorými si dieťa opakuje získané poznatky. Knižka môže byť využitá v rámci prvouky, prírodovedy, ale aj v rámci predmetov ako slovenský jazyk, telesná a etická výchova. „Slovenský Červený kríž sa venuje vzdelávaniu detí a mládeže v poskytovaní prvej pomoci už celé desaťročia. Dlhodobá spolupráca so spoločnosťou Lidl vo vzdelávaní detí v dopravnej výchove a prvej pomoci prináša už tretiu publikáciu. ´Kamil a psík zdravotník´ hravým spôsobom vysvetľuje žiakom 2. a 3. ročníka základných škôl zásady prvej pomoci v situáciách, s ktorými sa môžu stretnúť v bežnom živote,“ uviedla generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža Zuzana Rosiarová.

Publikácia je primárne určená pre žiakov 2. a 3. ročníkov základných škôl, vedomosti o dopravnej výchove z nej však môžu čerpať aj mladšie či staršie deti. Lidl 4. septembra zverejní elektronickú verziu publikácie, ktorá získala odporúčaciu doložku Ministerstva školstva pre základné školy, na internetovej stránke www.lidl.sk/prvapomoc. Na stránke www.lidl.sk/dopravnavychova sú voľne dostupné obe publikácie zo série Kamil a Emil venované dopravnej výchove.

Odporúčané články

Dvojročná Sofia žije so svojimi rodičmi a dvoma súrodencami v Spišskej Novej Vsi. Pochádza z predčasne narodených dvojičiek a bojuje s detskou mozgovou...

Lidl sa zaviazal k neustálemu zlepšovaniu sociálnych a ekologických štandardov vo svete. Pri každom nákupe tovaru dávame pozor na dodržiavanie ľudských práv a...

Marínka je malé dievčatko, ktoré žije so svojimi rodičmi v Košiciach. Zápal mozgových blán, ktorý prekonala ako malé bábätko, mal za následok poškodenie...