Zachovanie biodiverzity

Bzzzzz. Expedícia Medíkovo úspešne ukončená! Poď sa pozrieť, ako prebiehala!

17. júl 2023
Aké by to bolo byť na jeden deň včelárom? Čo všetko táto práca zahŕňa? A ako chutia rozličné druhy medov? Presne to a ešte omnoho viac si v priebehu júna mohli vyskúšať a zažiť žiaci 10 tried základných škôl, ktoré sa zapojili do našej súťaže Expedícia Medíkovo! Ako jednotlivé expedície prebiehali? Žiarivé detské očká hovoria za všetko. Napokon, presvedčte sa sami!

Rušno bolo nielen vo včelích úľoch! Ekocentrum Včelí kRaj v Kokave nad Rimavicou-Liešnica totiž privítalo detičky, ktoré sa vydali v ústrety novému dobrodružstvu. Žiaci mohli nahliadnuť do včelích úľov, spoznali včeliu rodinu, dokonca si viacerí z nich vyskúšali chytiť do vlastných rúk trúda. Zoznámili sa so včelími produktami, ochutnali viaceré druhy medov a na pamiatku si vlastnoručne vyrobili sviečku z medových plátov. A to všetko v krásnej a nedotknutej prírode na južnom Slovensku. Bol to pre ne naozaj poriadny zážitok!

„Sme veľmi radi, že sa výlet páčil a nás to len utvrdzuje v tom, že budeme v takýchrto edukatívnych  témach a aktivitách aj ďalej pokračovať. Veľká vďaka patrí ale aj pani učiteľkám, ktoré majú oči otvorené a snažia sa denne do vyučovacieho procesu priniesť aj niečo naviac. Veď triedne pani učiteľky boli tie, ktoré vyskúšali šťastie, reagovali na výzvu v našom letáku a  svoju triedu prihlásili," Zuzana Sobotová, Senior konzultantka pre CSR projekty. 

A čo na expedíciu hovoria zúčastnené triedy?

„Ďakujeme za krásny výlet plný nových poznatkov a zážitkov. V Liešnici sme si výlet užili do sýtosti. Zahrali sme sa na včelárov, opiekli špekáčiky, ochutnali sme výborný levanduľovo-medový koláč a vyrobili si sviečky. Výlet bol pre deti veľkým zážitkom,“ Grundschule Kežmarok.

„Výlet nám dopadol na 1*. Pán včelár s manželkou boli skvelí, všetko mali pekne pripravené. Bolo to poučné, zážitkové a pre deti veľmi zaujímavé. Mnohé z nich prvýkrát opekali, nehovoriac o blízkom stretnutí so včelami. Pán šofér nás bezpečne priviezol domov a deti zabával veselými pesničkami, že nechceli ani vystúpiť z autobusu. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa výletu a za perfektnú organizáciu,“ SZŠ Dneperská 1, Košice. 

„Touto cestou vám chceme veľmi pekne poďakovať za úžasný deň plný krásnych neopísateľných zážitkov. Celý deň bol zorganizovaný výborne. Pán včelár mal všetko perfektne pripravené a my sme len s nadšením prijímali nové skúsenosti. Naše zážitky pretrvávajú ešte aj dnes. Stále sme naladení na "včelí výlet". Stretli sme samých príjemných a milých ľudí. Ďakujeme za všetko,“ ZŠ a MŠ Lokca.

Máme veľkú radosť z toho, že si naši malkáči z expedície odnášajú nezabudnuteľné zážitky! Už teraz sa tešíme na ďalšie takéto projekty, ktoré budeme realizovať s odborným garantom OZ kRaj!

 

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.