Zachovanie biodiverzity

Tatranské lesy sa opäť rozrastajú

11. máj 2023
Jedno staré čínske príslovie hovorí, že najideálnejší moment na zasadenie stromu bol pred 20 rokmi. Ten druhý najlepší čas je však podľa tohto výstižného príslovia práve teraz. Touto myšlienkou sa inšpirovala aj spoločnosť Lidl, vďaka ktorej vo Vysokých a Nízkych Tatrách pribudlo od roku 2012 viac ako 1 800 000 stromov.

Lesy sú pre našu planétu nenahraditeľným ekosystémom. Priaznivo pôsobia na klímu, prispievajú k ochrane pôdy a pomáhajú zlepšovať čistotu ovzdušia aj kolobeh vody v prírode. Majú však aj iné funkcie. Sú dokonalým miestom na našu rekreáciu a psychohygienu. Pomáhajú z miest a obcí odstraňovať nepríjemný hluk, ktorý je často spúšťačom stresu a nespokojnosti. Okrem iného, majú aj krajinotvorný a estetický význam. Tieto benefity sú pre človeka aj planétu kľúčové, a tí, ktorým na našej Zemi záleží, to už dávno dobre vedia. Práve preto spustil diskontný reťazec Lidl v roku 2012 projekt s názvom Voda pre stromy.

 

Od štartu projektu, vďaka ktorému majú minerálne vody Saguaro pridanú hodnotu, pribudlo v Tatrách viac ako 1 800 000 stromčekov. Z každej predanej 1,5 litrovej fľaše venuje diskont 1 cent na zalesňovanie tatranského územia. Tak, ako počas minulých rokov, aj v tomto pomohli s výsadbou smrekov, smrekovcov, jedlí aj bukov zamestnanci Lidla. Pôvodným cieľom projektu Voda pre stromy bolo obnoviť krásu tatranských lesov po ničivých veterných kalamitách. Postupne však Lidl objavil ďalší rozmer výsadby – boj proti klimatickej kríze. Zamestnanci diskontu sa počas druhého májového štvrtka opäť odhodlane pustili do zveľaďovania tatranskej prírody. „Náš Lidl les sa rozrastie o ďalších 185 000 stromčekov, čo predstavuje približne 90 hektárov nového lesa. Celkovo sa rozprestiera na ploche veľkej ako približne tisíc futbalových ihrísk a do jeho výmery by sa zmestili Gibraltár spolu s Vatikánom,“ objasnila situáciu CSR špecialistka spoločnosti Lidl Martina Sujová.

 

Projekt sa realizuje pod odborným dozorom Lesov Slovenskej republiky, ktoré spravujú lesný majetok vo vlastníctve našej krajiny. Víziou podniku je trvalo udržateľný rozvoj štátnych lesov. „Sme veľmi radi, že sa zamestnanci spoločnosti Lidl túto jar po roku opäť vrátili do Tatier, aby pomohli formou dobrovoľníckej aktivity obnoviť po kalamitách lesy v našich horách. Vysoko si ceníme tento prejav spoločenskej zodpovednosti, ktorý je nadčasovým príkladom potreby racionálnej starostlivosti človeka o krajinu o to viac, že dnes čelíme aj klimatickým zmenám,“ povedal Ján Marhefka, generálny riaditeľ Lesov SR na adresu projektu Voda pre stromy.

 

Potešujúcim faktom je, že o projekt Voda pre stromy prejavujú zamestnanci každoročne veľký záujem. Prihlásených dobrovoľníkov je toľko, že o ich účasti na akcii „Tri májové dni v Tatrách“ rozhoduje náhoda. Tých, ktorí v Tatrách zažijú vysádzanie stromčekov, ale aj následný zaslúžený odpočinok v podobe wellness procedúr, totiž vyberá žrebovanie. Samozrejme, aktivitu vykonajú pod odborným dohľadom lesníkov, ktorí v úvode vysvetlia dobrovoľníkom z Lidla presný postup. „Sadenie stromčekov prebieha vo dvojiciach, pretože je skutočne fyzicky náročné vyčistiť si miesto výsadby, vykopať čakanom dostatočne hlbokú jamku, uložiť stromček, prikryť ho zeminou a utlačiť tak, aby prípadné dažde či veterné počasie nezmarili snahu dobrovoľníkov – laikov. S odbornou pomocou a vedením pracovníkov Lesov SR sme sa vždy tejto úlohy chopili zodpovedne a stromčekom sa darí,“ doplnila CSR špecialistka M. Sujová.

 

 

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.