Aktuality: dodávatelia

Lidl garantuje slovenským dodávateľom mimoriadne rýchlu úhradu faktúr.

V Máji 2021 sa konala historicky prvá online Lidl Akadémia pre dodávateľov, kde sme s expertami predstavili možnosti a podmienky spolupráce s našim reťazcom...

„Pre mňa ako malého výrobcu je spolupráca s takou veľkou firmou veľmi zaujímavá a pomáha mi prekonať toto náročné obdobie,“ povedal Pavel Zámborský, výrobca...

V roku 2020 exportovali slovenské vinárstva vďaka diskontnému reťazcu viac ako 170 000 fliaš vína.

Vďaka spolupráci s Lidlom získa Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre barikové sudy na výrobu červeného vína

Diskontný reťazec pokračuje v spolupráci so Strednou odbornou školou vinársko-ovocinárskou v Modre.

V Lidli získavame naše produkty od dodávateľov z celého sveta. Náš koncept vlastných značiek nám umožňuje s výrobcami spolupracovať aj pri propagácii...

Lidl v čoraz väčšej miere podporuje slovenských dodávateľov. Výsledkom sú ich investície a nové pracovné miesta. Príkladom je spolupráca diskontného reťazca s ...

V prípade viacerých rovnakých ponúk uprednostňuje Lidl slovenských dodávateľov

Pages