Aktuality: životné prostredie

Naše oceány znečisťujú plastové ostrovy. Až tretina všetkých potravín na svete končí v odpade. Je čas s tým niečo urobiť! Aj preto sa skupina Schwarz, ktorej...

Iba v Lidli máte možnosť venovať svoju zálohu iniciatíve Upracme Slovensko a pomôcť tak upratať slovenskú prírodu.

Aj naše rieky a vodné nádrže potrebujú pomoc, upozorňuje Lidl a Slovenský vodohospodársky podnik

Počas Svetového čistiaceho dňa vyzbierali tisícky dobrovoľníkov viac ako 80 ton odpadu naprieč Slovenskom.

Mnohé výrobky našich vlastných značiek obsahujú suroviny, ktorých výroba môže viesť k odlesňovaniu, a tým k ohrozeniu cenných ekosystémov. Nákupné oddelenie...

Lidl testuje prijímanie plastových fliaš a plechoviek už viac než rok

„Žijeme v spoločnosti, ktorá si môže dovoliť nakúpiť naozaj všetko, aj si všetko zabaliť...avšak už si nemôžeme dovoliť všetko vyhodiť,“ povedala Petra...

Recykláciou priemyselného a komunálneho odpadu a našim prístupom k triedeniu odpadov sa nám v roku 2020 podarilo usporiť viac ako 17 miliónov kilogramov CO2 a...

Reťazec a občianske združenie pozývajú Slovákov zapojiť sa do Svetového čistiaceho dňa, ktorý je plánovaný na 18. septembra.

Pages