Dodávatelia

Dodávatelia

Významnou súčasťou Lidl života je výber, komunikácia a vyjednávanie s našimi dodávateľmi. Preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme spoločenskú zodpovednosť realizovali aj v tejto oblasti. Denne tieto obchodné vzťahy zlepšujeme a rozvíjame. To je zárukou, že naše kvalitatívne štandardy  a vzťahy s dodávateľmi sú dlhodobé a transparentné.

Dodávatelia

Lidl Akadémia

V posledných mesiacoch sa naša spolupráca so slovenskými dodávateľmi ešte zintenzívnila. Sme pripravení podať pomocnú ruku tým, ktorí pre koronakrízu prišli o svoje tradičné predajné kanály a nejeden z menších výrobcov sa osmelil a oslovil nás.  Aj v tomto duchu sa konala v mesiaci Máj 2021 prvá Lidl Akadémia prostrednícvom živého online prenosu. Hlavnou témou boli úvodné informácie ako spolupráca s našim reťazcom funguje a podtémy mäso, vajcia a úspešné príbehy malých slovenských dodávateľov v Lidli.

Dodávatelia

Transparentnosť v dodávateľskom reťazci

Ako spoločnosť pôsobiaca na medzinárodnom trhu úzko spolupracujeme s dodávateľmi z celého sveta. Pri našich činnostiach dôsledne sledujeme dodržiavanie požiadavky transparentnosti v našich dodávateľských vzťahoch. Z tohto dôvodu v tejto sekcii nájdete náš Etický kódex pre obchodných partnerov a rozsiahle informácie o našich dodávateľoch v nepotravinovom sortimente.

Dodávatelia

Na výbere záleží

Dodávateľov do našej obchodnej siete vyberáme na základe súťaže, kde je rozhodujúcim faktorom schopnosť zabezpečiť požadovanú kvalitu za najvýhodnejšiu cenu a schopnosť dodávať nami požadované množstvo tovaru. Ako člen Iniciatívy dodávateľského reťazca a Business Social Compliance Initiative sa zaväzujeme k férovým praktikám v dodávateľskom reťazci a dodržiavaní ľudských práv.

Dodávatelia

Podporujeme slovenských dodávateľov

Neustále rozširujeme ponuku slovenských výrobkov a hľadáme slovenských dodávateľov, schopných plniť naše požiadavky na kvalitu, kontinuitu dodávok, a zároveň cenovo konkurencieschopných.

V obchodnom roku 2019 sme nakúpili od slovenských dodávateľov tovar v hodote 266 563 910,95 eur.  V porovnaní dvoch obchodných rokov ide o nárast o 15 %.  Do roku 2025 chceme navýšiť hodnotu slovenských výrobkov až o 30 % v porovnaní s obchodným rokom 2019.

Dodávatelia

Slovensko do sveta!

V  obchodnom roku 2019 vďaka nám mohlo na zahraničných trhoch umiestniť tovar v hodnote viac ako 54 miliónov eur až 44 dodávateľov zo Slovenska. Tieto firmy zo Slovenska dodali svoje produkty na pulty Lidl predajní v 17 krajinách. Najviac tovaru smerovalo na pulty predajní v Česku, Maďarsku a Poľsku. Slovenské výrobky sa predávali aj v Lidli v Belgicku, Nemecku, Veľkej Británii či Litve. 

Dodávatelia

Dodržiavame zákony

Dodržiavame platné právo a interné smernice. Compliance je živou súčasťou našej firemnej kultúry a odráža sa v základných hodnotách našej spoločnosti – rešpekt, dôvera, zodpovednosť a uznanie. Bojujeme tiež proti korupcii a úplatkárstvu, prešetrujeme podvody a staviame sa proti nekalým obchodným praktikám. Vážime si dôveru našich zákazníkov a partnerov, a preto netolerujeme takéto správanie.

Dodávatelia

Veríme v moderný obchod

Sme členom Slovenskej aliancie moderného obchodu, ktorá dbá na dodržiavanie etických pravidiel v prostredí obchodu a zaujíma stanoviská k relevantným politickým, ekonomickým, sociálnym a ekologickým otázkam.

Zamestnanci

Pozri aj toto

Lidl tvoria naši zamestnanci, ktorí sa každý deň starajú aj o tvoju spokojnosť. Zisti spolu s nami, ako sa im u nás pracuje a čo všetko pre nich robíme.