Dodávatelia

Dodávatelia

Významnou súčasťou Lidl života je výber, komunikácia a vyjednávanie s našimi dodávateľmi. Preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme spoločenskú zodpovednosť realizovali aj v tejto oblasti. Denne tieto obchodné vzťahy zlepšujeme a rozvíjame. To je zárukou, že naše kvalitatívne štandardy  a vzťahy s dodávateľmi sú dlhodobé a transparentné.

Dodávatelia

Transparentnosť v dodávateľskom reťazci

Ako spoločnosť pôsobiaca na medzinárodnom trhu úzko spolupracujeme s dodávateľmi z celého sveta. Pri našich činnostiach dôsledne sledujeme dodržiavanie požiadavky transparentnosti v našich dodávateľských vzťahoch. Z tohto dôvodu v tejto sekcii nájdete náš etický kódex pre dodávateľov a  rozsiahle informácie o našich dodávateľoch v nepotravinovom sortimente.

Dodávatelia

Na výbere záleží

Dodávateľov do našej obchodnej siete vyberáme na základe súťaže, kde je rozhodujúcim faktorom schopnosť zabezpečiť požadovanú kvalitu za najvýhodnejšiu cenu a schopnosť dodávať nami požadované množstvo tovaru. Ako člen Iniciatívy dodávateľského reťazca a Business Social Compliance Initiative sa zaväzujeme k férovým praktikám v dodávateľskom reťazci a dodržiavaní ľudských práv.

Dodávatelia

Podporujeme slovenských dodávateľov

Neustále rozširujeme ponuku slovenských výrobkov a hľadáme slovenských dodávateľov, schopných plniť naše požiadavky na kvalitu, kontinuitu dodávok, a zároveň cenovo konkurencieschopných.

V obchodnom roku 2018 sme nakúpili od slovenských dodávateľov tovar v hodnote 232 311 047,87 €.  V porovnaní dvoch obchodných rokov ide o nárast o viac ako 16 %.  Do roku 2020 chceme navýšiť hodnotu slovenských výrobkov až o 20 %.

Dodávatelia

Slovensko do sveta!

V  obchodnom roku 2018 vďaka nám mohlo na zahraničných trhoch umiestniť tovar v hodnote takmer 52 mil. € až 42 dodávateľov zo Slovenska. Tieto firmy zo Slovenska dodali svoje produkty na pulty Lidl predajní v dvanástich krajinách. Najviac tovaru smerovalo na pulty predajní v Česku, Maďarsku a Poľsku. Slovenské výrobky sa predávali aj v Lidli v Belgicku, Nemecku či Litve. 

Dodávatelia

Dodržiavame zákony

Dodržiavame platné právo a interné smernice. Compliance je živou súčasťou našej firemnej kultúry a odráža sa v základných hodnotách našej spoločnosti – rešpekt, dôvera, zodpovednosť a uznanie. Bojujeme tiež proti korupcii a úplatkárstvu, prešetrujeme podvody a staviame sa proti nekalým obchodným praktikám. Vážime si dôveru našich zákazníkov a partnerov, a preto netolerujeme takéto správanie.

Dodávatelia

Veríme v moderný obchod

Sme členom Slovenskej aliancie moderného obchodu, ktorá dbá na dodržiavanie etických pravidiel v prostredí obchodu a zaujíma stanoviská k relevantným politickým, ekonomickým, sociálnym a ekologickým otázkam.

Zamestnanci

Pozri aj toto

Lidl tvoria naši zamestnanci, ktorí sa každý deň starajú aj o tvoju spokojnosť. Zisti spolu s nami, ako sa im u nás pracuje a čo všetko pre nich robíme.