Čo upravuje náš Etický kódex

V roku 2017 potvrdilo dohodu o spolupráci a tým aj etický kódex 100 % dodávateľov Lidl SR. V danom roku sme nezaznamenal žiadne sťažnosti ani podnety na riešenie v tejto oblasti.

  • Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti;
  • Dodržiavanie zákonných predpisov;
  • Zákaz detskej a nútenej práce;
  • Vyhovujúce pracovné podmienky a primeraná odmena;
  • Zákaz diskriminácie;
  • Sloboda organizovania a zhromažďovania;
  • Bezpečnosť práce a ochrana zdravia na pracovisku;
  • Ochrana životného prostredia;
  • Podniková realizácia.
Na stiahnutie 
lidl_eticky_kodex_sk_20121205.pdf

Súvisiace aktuality

V Lidli získavame naše produkty od dodávateľov z celého sveta. Náš koncept vlastných značiek nám umožňuje s výrobcami spolupracovať aj pri propagácii...