Férové jednanie

Rozvoj našich zamestnancov

Pre každého zamestnanca je nastavený vzdelávací program na mieru tak, aby vedel využiť získané vedomosti v praxi. Ponuka školení je široká. Vyberú si z nej zamestnanci na vedúcich aj nižších pozíciách. Ponúkame vzdelávací program pre manažérov predajní, learning by doing, jazykové kurzy, rotáciu pracovného miesta, verejnú knižnicu, small talk či kvalifikačné programy podľa individuálnych potrieb. Novinkami sú Konferencia Lidl Fórum, Rezortné workshopy, Manažérska akadémia či Trendy skills workshopy na témy agilita, integrita a diverzita, ktorými firma reaguje na meniace sa prostredie.

„Neustály rozvoj a vzdelávanie zamestnancov vnímame ako dôležitú súčasť našej firemnej kultúry. Každý rok si v rámci tejto témy sledujeme strategické ciele s konkrétnymi opatreniami, ktoré chceme dosiahnuť. V obchodnom roku 2021 sme začali naplno využívať digitálnu platformu SF LEARNING, ktorá otvorila nové dvere našej digitalizácii a online vzdelávaniu. Zároveň sa pozeráme na nové možnosti, ako atraktívne ponúkať zamestnancom možnosti kontinuálneho rozvoja, podporiť ich v digitálnym zručnostiach či v kariérnom raste. Je pre nás kľúčové podporovať vzdelávaním aj témy diverzity a inklúzie. Takisto pokladáme za potrebné pomáhať mladej či staršej generácii získať zaujímavú pozíciu prostredníctvom našich rozvojových programov, ktoré neustále rozširujeme. Veríme, že práve vďaka starostlivosti o zamestnancov sa môžeme posúvať vpred.“

Veronika Bátorová, vedúca oddelenia Firemnej kultúry a Rozvoja a vzdelávania zamestnancov

Každý rok pripravujeme nový koncept rozvoja a vzdelávania, ktorý následne komunikujeme zamestnancom. Zohľadňujeme pri ňom potreby všetkých cieľových skupín od najnižších pozícií až po TOP management. Všetci zamestnanci spoločnosti Lidl majú nárok na rozvojové a vzdelávacie aktivity, ktoré sú pre rôzne cieľové skupiny zamestnancov k dispozícii v nasledujúcich formách:

  • Systém LEON ako súčasť platformy Success Factors Learning
  • Katalóg rozvoja a vzdelávania
  • Katalóg best practices možností TOOLBO

Chceme byť neustále sa učiacou organizáciou

Vzdelávanie sa v Lidli začína prvým dňom nástupu do našej spoločnosti. Držíme sa v tomto smere hesla, že začiatky nemusia byť vždy ťažké. Zamestnancov na nové úlohy pripravujeme metódou „learning by doing“ s neustálou podporou trénera (odborné zaškolenie) a patróna (predstavenie firemnej kultúry, kolegov a bežného fungovania v Lidli). Máme prepracovaný systém zapracovania pre každú pracovnú pozíciu formou individuálneho vedenia skúseným kolegom.

Po zapracovaní si následne každý zamestnanec nastavuje vlastný vzdelávací program. Okrem workshopom a školení na zvyšovanie vybraných kompetencií ponúkame zamestnancom aj jazykovú výučbu, verejnú knižnicu a aj naďalej pracujeme na ďalších rozvojových a vzdelávacích aktivitách.

Spätná väzba je náš najvernejší spoločník

Získanie a podanie kvalitnej a konštruktívnej spätnej väzby je základom fungovania celej našej spoločnosti. Pretože iba aktívnym počúvaním a otvoreným dialógom sa môžeme posúvať vpred. Obojstranná spätná väzba nám zároveň umožňuje vytvoriť si ucelený obraz o našej organizácii, zozbierať nové nápady a nájsť osobnosti, ktoré ich dokážu realizovať. Hodnotenie zamestnancov v Lidli prebieha od roku 2017 v rámci Talent Managementu.

Súvisiace aktuality

9. január 2024

Je dôležité mať sa na koho spoľahnúť, život totiž prináša rôzne situácie. Zamestnankyne a zamestnanci Lidla si však v jednom môžu byť istí – medziročne si...

21. júl 2023

Za posledné štyri roky povýšil Lidl na Slovensku 1165 ľudí.

19. január 2023

Lidl je historicky prvým obchodným reťazcom na Slovensku, ktorý získal prestížne medzinárodné ocenenie Top Employer. Aktuálne ich má na konte už sedem.

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.