Lidl srdcom

Vďaka mnohým projektom, ktoré u nás v Lidli robíme, sa snažíme pomáhať všetkým, ktorí to naozaj potrebujú. Či už ide o bábätká, školákov, alebo o sociálne slabších.

Prostredníctvom projektu Lidl srdcom sa chceme zamerať na svojich kolegov a ich rodiny a podať im pomocnú ruku v prípade, že musia čeliť ťažkému zdravotnému stavu alebo sociálnej núdzi.

Svojich kolegov vieme podporiť sumou až do výšky 2 500 eur brutto. *

*Zamestnancovi môže prislúchať suma až do výšky 2 500 eur brutto. Spolu so mzdou bude zamestnancovi vyplatená výsledná čiastka po zúčtovaní všetkých daní a odvodov.

Podmienky účasti

 • bez vekového obmedzenia
 • trvalý pracovný pomer po skončení skúšobnej lehoty a nie vo výpovednej lehote

Pozri si kompletné podmienky účasti v Lidl srdcom.

Časový rámec

Prihlasovanie žiadostí je možné od 1.4.2022 do 30.4.2022

Vyhodnotenie žiadostí bude prebiehať od 1. - 31. 5. 2022 a podporeným žiadateľom vyplatíme granty počas mesiaca jún 2022.

Dôvod žiadosti

 • zdravotné znevýhodnenie (zamestnanec alebo jeho deti, partner, súrodenci alebo rodičia)
 • sociálne znevýhodnenie v rodine (úmrtie partnera a s tým spojená strata príjmu pre rodinu, živelná pohroma a ohrozenie bývania)

Predmet pomoci

Zdravotné znevýhodnenie

Príspevky s cieľom značne skvalitniť situáciu zamestnanca alebo člena jeho rodiny v ťažkom zdravotnom stave:

 • pomôcky alternatívnej komunikácie
 • príspevok na lieky
 • hradenie operačného zákroku, ktorý prispeje k zlepšeniu zdravotného stavu a ku skvalitneniu života
 • rehabilitácie a terapie (vzťahujúce sa na telesné aj mentálne zdravie)
 • zdravotnícke pomôcky
 • príspevok na auto/palivovú kartu v prípade nutnosti pravidelne navštevovať liečebné procedúry/zariadenia
 • príspevok na pravidelné opatrovateľské služby

Sociálne znevýhodnenie

Príspevky s dlhodobým vplyvom na zlepšenie sociálnej situácie žiadateľa:

 • príspevok na rekonštrukciu v prípade živelnej pohromy (strata bytu alebo domu z dôvodu živelnej katastrofy, nemožnosť užívania nehnuteľnosti)
 • finančná pomoc v prípade úmrtia partnera a s tým spojená strata príjmu pre rodinu

 

 

 

Od začiatku v dobrých rukách

 

Prihlasovanie žiadostí je aktuálne ukončené.

 

Vyhodnotenie žiadostí bude prebiehať v mesiaci máj 2022 a podporeným žiadateľom vyplatíme granty počas mesiaca jún 2022.

Ďakujem.