Od začiatku v dobrých rukách

Za každé predané balenie plienok našej vlastnej značky Lupilu, venujeme 10 centov na pomoc rodinám s deťmi vo veku do 3 rokov, ktoré majú vážne zdravotné problémy alebo iné znevýhodnenie.

Našim cieľom je pomôcť týmto malým bojovníkom a podať im spolu s našimi zákazníkmi pomocnú ruku.

O projekte

Ak máte vo svojom okolí rodinu s malými deťmi v neľahkej životnej situácii, o ktorej viete, že potrebuje pomoc, alebo ak ste to práve vy, dajte nám vedieť. Každému zaslanému príbehu budeme venovať náležitú pozornosť. Priebežne, počas celého roka budeme vyberať tie, ktoré našu pomoc potrebujú najviac.

Týždenne podporíme 1 príbeh, pričom forma pomoci bude zohľadňovať individuálne potreby a situáciu každej rodiny. Nedokážeme pomôcť všetkým, našou snahou však bude pomôcť čo najväčšiemu počtu detí.

Kontaktujte nás

Podporíme príbehy, v ktorých:

  • chýbajú financie na zlepšenie zdravotného stavu dieťaťa (rehabilitácie, liečebné procedúry, zdravotné pomôcky a pod.),
  • rodiny, ktoré sa z viacerých dôvodov  ocitli v neľahkej situácii – finančnej, sociálnej.

Zapojte sa, ak:

Ste zákonný zástupca dieťaťa: slobodná matka/otec, starý rodič alebo príbuzný a nachádzate sa v zložitej situácii, pričom sa staráte o dieťa/deti vo veku 0-3 roky.

K formuláru je potrebné vyplniť a priložiť tieto dokumenty.