Váš nákup = Veľká pomoc

Chceme byť dobrým susedom, a preto podporujeme základné školy, ktoré sa nachádzajú v okolí našich novootvorených predajní.

Od roku 2015 podporuje Lidl aj tie školy, ktoré sa nachádzajú v okolí všetkých predajní, ktoré prešli kompletnou modernizáciou alebo prestavbou. Počet škôl sa tak aj v roku 2017 zvýšil z pôvodne plánovaných 7 až na 15, ktoré sme mohli v rámci rozšírenia projektu podporiť. Nosnou ideou tohto projektu je venovať časť z obratu v prvý deň predaja na zakúpenie športových a pedagogických potrieb – za každý nákup v hodnote aspoň 10 € venujeme na podporu blízkych základných škôl 1,- euro. Základná škola má následne možnosť sama si určiť skladbu športového vybavenia, ktoré jej Lidl pomôže nakúpiť  V rokoch 2015 a 2016 sme takýmto spôsobom podporili celkovo 22 škôl , ktoré získali športové a pedagogické pomôcky v celkovej hodnote 66 000 €. V roku 2017 sme zlepšili vzdelávanie našich detí na 15tich základných školách venovaním pomôcok v hodnote 45 000 €.

V roku 2018 sme vďaka projektu VÁŠ NÁKUP = VEĽKÁ POMOC podporili 16 základných škôl športovými pomôckami a didaktickými potrebami v hodnote 48 000 €.

Od začiatku projektu sme podporili 65 základných škôl sumou takmer 200 000 €.