Podeľ sa a pomôž

Ako jeden z najväčších potravinových reťazcov na Slovensku cítime zodpovednosť podieľať sa aj na riešení chudoby, sociálneho vylúčenia a s nimi spojenej potravinovej deprivácie. Preto sme sa rozhodli, spolu s našimi zákazníkmi, spustiť nový dlhodobý projekt potravinovej pomoci pod názvom „Podeľ sa a pomôž“.

Popis projektu

Zbierka potravín prebieha vo všetkých predajniach Lidl na Slovensku. Zákazníci majú možnosť, po zaplatení svojho nákupu, venovať časť nakúpených trvanlivých a suchých potravín do špeciálne označeného koša, ktorý je priamo v predajni, v zóne za pokladnicami. Každý kôš je označený nielen logom spoločnosti Lidl a názvom projektu „Podeľ sa pomôž“, ale aj špeciálnym plagátom s názvom organizácie, ktorej zozbierané potraviny pravidelne odovzdávame. Každý kto do zbierky prispeje, je transparentne informovaný o tom, komu jeho potravinová podpora pomôže a podporí tak komunitu priamo vo svojom meste, resp. v jeho blízkom okolí.

Projekt „Podeľ sa a pomôž“ je súčasťou našej stratégie spoločenskej zodpovednosti a dopĺňa Lidl CSR projekty, ktorými sa snažíme meniť Slovensko na lepšie miesto pre život a prácu.

Budeme veľmi radi, ak nás na našej ceste k lepšiemu zajtrajšku podporíte aj vy.

Cieľ projektu

Dlhodobá a pravidelná potravinová podpora obyvateľov Slovenska ohrozených rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia.

Aktuálna situácia na Slovensku

Rizikom chudoby alebo sociálneho vylúčenia bolo v roku 2018 na Slovensku ohrozených 16,3 % obyvateľstva. Napriek tomu, že sa ako krajina nachádzame pod priemerom Európskej únie (21,5 %), niektoré skupiny obyvateľstva sú vystavené väčšiemu riziku. Ide primárne o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, osoby z marginalizovaných rómskych komunít, osamelých rodičov či jednotlivcov so zdravotným postihnutím.

Medzi najzraniteľnejšie skupiny tiež možno zaradiť ľudí bez domova. Tieto informácie vyplývajú z komplexnej správy Ministerstva financií Slovenskej republiky a ďalších partnerov, ktorá bola vydaná v marci 2020 v rámci projektu Hodnota za peniaze pod názvom „Groups at Risk of Povery or Social Exclusion – Spending Review“.

Ako dlho bude projekt darovania potravín prebiehať?

Projekt sme spustili vo všetkých 150 Lidl predajniach na Slovensku od štvrtku, 1. októbra 2020. „Podeľ sa a pomôž“ je dlhodobý projekt, ktorý bude fungovať celoročne, resp. do odvolania zo strany spoločnosti Lidl Slovenská republika. Tým chceme dosiahnuť, aby potravinová pomoc pre ľudí v núdzi bola pravidelná a dlhodobá.

Kto sú prijímatelia potravinovej pomoci?

V súlade s aktuálnou situáciou na Slovensku a  našou stratégiou spoločenskej zodpovednosti, ktorá sa primárne orientuje na deti a mladé rodiny, boli pre tento projekt vybrané primárne organizácie, ktoré sa starajú o deti a mládež zo znevýhodneného sociálneho prostredia a osamelé a týrané matky. Okrem krízových centier a detských organizácií v našom zozname nájdete aj organizácie venujúce sa pomoci seniorom, ľuďom bez domova, či ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ďalším ohrozeným skupinám obyvateľstva na Slovensku, ktoré to najviac potrebujú.

Projekt „Podeľ sa a pomôž“ je výnimočný práve veľmi špecifickým a personalizovaným zoznamom prijímateľov. Pre každú z našich 150 Lidl predajní, ktoré máme v 92 mestách Slovenska, bola totiž vybraná konkrétna organizácia, pre ktorú budeme so zákazníkmi zbierať trvanlivé a suché potraviny.  Do projektu je tak zapojených viac ako 90 neziskových a mestských organizácii, pričom s každou z nich prebieha individuálna komunikácia zo strany spoločnosti Lidl.  Zákazník tak môže podporiť priamo organizáciu vo svojom meste alebo jeho blízkom okolí. Projekt je tiež koncipovaný ako dlhodobá pravidelná podpora, s cieľom dosiahnuť reálnu zmenu v životoch ohrozených obyvateľov.

Mechanika projektu je v súlade s naším cieľom byť dobrým susedom a partnerom komunity vo všetkých lokalitách, kde pôsobíme.

Kompletný zoznam prijímateľov potravinovej pomoci v jednotlivých mestách nájdete dolu v prílohách.

Ako sa môže náš zákazník do projektu zapojiť?

Je to veľmi jednoduché, veď pomáhať je ľudské. Stačí, ak ako zákazník odovzdáte časť nakúpených trvanlivých a suchých potravín do špeciálne označeného koša v akejkoľvek Lidl predajni na Slovensku a my ich následne odovzdáme organizácii vo vašom meste, ktorá sa stará o ľudí v núdzi.

Ktoré potraviny sú vhodné na darovanie?

Všetky suché a trvanlivé potraviny ako napríklad:

 • cestoviny
 • ryža
 • múka
 • strukoviny
 • cukor, soľ, koreniny
 • olej
 • ovsené vločky
 • cereálie
 • konzervy
 • trvanlivé mlieko
 • a iné

Ktoré potraviny nie sú vhodné na darovanie?

 • chlieb a pečivo
 • čerstvé mlieko
 • mliečne produkty
 • vajíčka
 • mäso a ryby
 • ovocie
 • zelenina
 • a iné potraviny, ktoré si vyžadujú chladenie alebo mrazenie

Máte ďalšie otázky?

Neváhajte sa na nás obrátiť emailom na adresu csr@lidl.sk

Na stiahnutie 
Informačný materiál pre organizácie na stiahnutie
Zoznam zapojených organizácií

Súvisiace aktuality

Lidl so svojimi zákazníkmi venoval núdznym 1000 ton potravín v hodnote viac ako milión eur.

Už vieme, ktoré organizácie vyhrali 1 000 Eur na darčekovej karte pre ľudí v núdzi.

Ľudia nachádzajúci sa v náročných životných situáciách potrebujú pomoc čo najrýchlejšie a často dlhodobo. Našťastie existuje mnoho lokálnych organizácií,...