Férové jednanie

Stanovisko k nákupu kakaa

Kakao v Lidl udržateľnejšie

Naša zodpovednosť za surovinu kakao

V našom sortimente máme veľa produktov vlastnej značky s rôznym obsahom kakaa, napríklad čokoládové tyčinky alebo kakaové maslo v kozmetike.Surovina kakao má však rizikový dodávateľský reťazec. Dodávateľské reťazce spoločnosti Lidl zahŕňajú množstvo dodávateľov, ktorí vyrábajú v mnohých krajinách. Podľa našich analýz je kakao jednou z našich kritických surovín s rizikami v celom dodávateľskom reťazci, najmä pri zdroji v pestovateľských krajinách. Naša analýza rizík definuje aj opatrenia ako urobiť naše produkty s obsahom kakaa udržateľnejšími.

Prečo je kakao kritická a riziková surovina?

Ročne sa na celom svete zozbiera asi päť miliónov ton kakaových bôbov, z toho asi 40 percent sa spracuje v Európe. Krajiny s najvyššou spotrebou kakaa sú v Európe, Severnej Amerike a Severnej a Východnej Ázii. Kakao však pestujú takmer výlučne malí farmári v takzvanom „kakaovom páse“, v trópoch okolo celej Zeme. Najväčším producentom je Pobrežie Slonoviny a po ňom nasleduje Ghana.
Pestovanie kakaa je jednou z najväčších hybných síl odlesňovania, ktoré ohrozuje miestne ekosystémy a poháňa globálne klimatické zmeny. Viac informácií nájdete v > Zásady nákupu pre dodávateľské reťazce bez odlesňovania a pretvárania lesov Navyše väčšina pestovania prebieha v rámci monokultúry. Spôsob a rastúce používanie hnojív a pesticídov ohrozujú biodiverzitu.
Okrem odlesňovania, zmeny klímy a straty biodiverzity patrí medzi riziká aj porušovanie ľudských práv počas pestovania, zberu a spracovania kakaových bôbov. Keďže kakaové bôby sú primárne exportným tovarom, pestovatelia kakaa sú vystavení veľmi nestálym globálnym trhovým cenám. Tým pádom nedostávajú adekvátnu odmenu za vykonanú prácu. Príjem zamestnancov na kakových planážach je vo všeobecnosti pod medzinárodne definovanou hranicou chudoby.

2 milióny maloletých pracuje na kakových planážach v Ghane a na Pobreží Slonoviny.

Farmárom pri zbere a spracovaní často chýba vybavenie, ktoré zabezpečuje ochranu pred pesticídmi a pri používaní nebezpečných nástrojov, ako sú mačety. Podľa výskumu Nemeckej iniciatívy pre trvalo udžateľné kakao (Forum Nachhaltiger Kakao) je detská práca rozšírená aj v dôsledku štrukturálnych príčin, akými sú chudoba rodín, nedostatočná starostlivosť o deti a zlý školský systém. Podľa analýz mimovládnych organizácií len v Ghane a na Pobreží Slonoviny pracujú pri pestovaní kakaa asi dva milióny detí a mladých ľudí. Okrem toho ženy pracujúce na kakových plantážach čelia ekonomickým nevýhodám, najmä pokiaľ ide o prístup k družstvám, vzdelaniu a pôde. Existujú správy o nútenej práci a porušovaní pracovných práv hlásené drobnými farmármi pri pestovaní aj zbere úrody.

 

 

Náš záväzok k udržateľnému nákupu kakaa

V Lidli sme sa zaviazali k udržateľnejšiemu pestovaniu kakaa na niekoľkých úrovniach ako súčasť našej surovinovej stratégie. Sledujeme dva ciele: zlepšiť pracovné a životné podmienky vo výrobných krajinách a dopracovať sa k ekologickejšej produkcii. Aby sme dosiahli naše ciele, spolupracujeme s externými stakeholdermi na vývoji holistickej stratégie založenej na štyroch pilieroch.
Do konca roku 2020 sme všetko kakao v našich produktoch 100-percentne certifikovali pečaťou Fairtrade, Bio alebo Rainforest Alliance. Všetky naše tabuľkové čokolády by mali mať do konca roku 2022 pečať výrobkov Fairtrade alebo Fairtrade pečať pre suroviny.
Podrobné informácie o surovinovej stratégii Lidla nájdete v našich Zásadách nákupu surovín a o našu nákupnú politiku kakaa si môžete preštudovať v súbore na stiahnutie pod týmto článkom.

Na stiahnutie 
nakupna_politika_kakao_2022_2.pdf

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.