Zachovanie biodiverzity

Stanovisko k udržateľnému nákupu rýb

Stanovisko k udržateľnému nákupu rýb

Keďže chceme chrániť aj morské ekosystémy, naším cieľom je prispievať k udržateľnosti rybolovu. Spolupracujeme preto hlavne s dodávateľmi, ktorí sa zasadzujú za udržateľný rybolov aj produkciu. Pre ryby a akvakultúry platí výlučne prirodzený chov. Odmietame chov geneticky modifikovaných živočíchov. Náš sortiment zostavujeme tak, aby nezahŕňal ohrozené druhy rýb a morských živočíchov.

Stanovisko k udržateľnému nákupu rýb, kôrovcov a produktov z nich

Naším cieľom je prispievať k udržateľnému rybolovu a akvakultúre. Toto naše transparentné a verejne prístupné stanovisko zahŕňa celý sortiment privátnych značiek na Slovensku: čerstvé ryby, mrazené ryby, lahôdky z rybieho mäsa a rybie konzervy. Okrem toho sme pri tvorbe tohto stanoviska neustále v kontakte s mimovládnymi organizáciami a dodávateľmi a ustavične sa snažíme o presadzovanie a napĺňanie týchto princípov. Považujeme preto všetky tieto zásady, ako pre nás, tak aj pre našich zmluvných partnerov, za záväzné.

Zodpovedná tvorba sortimentu

Spoločnosť Lidl Slovenská republika si je vedomá svojej ekologickej zodpovednosti, a preto chce svojim zákazníkom ponúknuť len také produkty, ktoré tejto požiadavke zodpovedajú.

Do stáleho sortimentu privátnych značiek Lidl na slovenskom trhu

  • budú od 1. 9. 2019 zaradené len MSC certifikované suroviny zo sortimentu čerstvých, hlbokozmrazených rýb a kôrovcov a lahôdok z rýb ulovených vo voľnom mori pre všetky artikle, kde je certifikácia možná.

Ryby a kôrovce z voľného lovu

Aj pri akčných produktoch, ktoré sú v ponuke vždy len krátky čas, bude Lidl Slovenská republika rozširovať ponuku na MSC certifi kované produkty.

Svoj sortiment zostavujeme tak, aby nezahŕňal ohrozené druhy rýb a morských živočíchov.

Všetky rybie konzervy s tuniakom, ktoré Lidl Slovenská republika predáva pod svojou privátnou značkou, sú vyrábané s ohľadom na bezpečnosť delfínov a majú označenie “Dolphin Safe”. Firma Lidl sa zaradila k vôbec prvým podporovateľom a členom medzinárodného kontrolného programu pri odchyte tuniakov (Dolphin Safe) a dlhodobo sa tým zasadzuje za ochranu delfínov a iných morských živočíchov, ktoré tento odchyt tuniakov často ohrozoval. Tento ISO-certifi kovaný program bol založený začiatkom 90. rokov americkým inštitútom (EII), aby zabránil miliónovému zabíjaniu delfínov, ktoré sa pri love tuniakov chytia do rybárskych sietí a prídu o život.

Pôvod, transparentnosť a spätná vysledovateľnosť

Chceme vedieť, odkiaľ ryby a kôrovce, ktoré vo svojom sortimente ponúkame, pochádzajú. Zásadne sa dištancujeme od nelegálneho, neohláseného alebo neregulovaného lovu rýb (IUU Fishing = Illegal, Unreported and Unregulared Fishing), ako aj od nelegálnych metód rybolovu.

Rybárske lode musia byť riadne registrované a označené a, samozrejme, nesmú byť evidované na tzv. „čiernej listine EÚ“.

Aby sme boli transparentní, všetky obaly čerstvých, ako aj hlbokozmrazených rýb, rybích produktov a kôrovcov privátnych značiek Lidl musia obsahovať nasledujúce informácie:

  • voľný rybolov
    • Slovenské označenie, latinské označenie, oblasť lovu, podoblasť lovu (ak je údaj k dispozícii), metóda lovu.
  • akvakultúra
    • Slovenské označenie, latinské označenie, krajina pôvodu.

Chceme prispieť k zvyšovaniu konzumácie rýb z udržateľných zdrojov a zvýšiť záujem svojich zákazníkov o túto problematiku.

Chov zvierat, starostlivosť a kŕmenie

Lidl Slovenská republika spolupracuje v prvom rade s dodávateľmi, ktorí sa zasadzujú za udržateľný rybolov aj produkciu. S cieľom presadzovania týchto zásad písomne zaväzujeme svojich dodávateľov dodržiavať náš etický kódex.

Pre ryby a akvakultúry platí výlučne prirodzený chov. Odmietame chov geneticky modifi kovaných živočíchov.

Nasadenie liečiv, zásahy do životného prostredia a vplyv na zvieratá

Očakávame, že naši dodávatelia zvolia zodpovedný prístup pri nasadení liečiv, ako aj pri uplatňovaní liečebných metód tak, aby sa vyhli chorobám alebo parazitným inváziám hlavne pri akvakultúrach alebo aj pri voľne žij úcich druhoch. Dodávatelia môžu použiť iba legálne prístupné chemikálie. Musia zabrániť prístupu tých chemických látok, ktoré sú toxické a ťažko sa odbúravajú alebo sa môžu kumulovať v potravinovom reťazci, kde sa ďalej uvoľňujú.

Ďalši rozvoj štandardov

Lidl Slovenská republika podporuje organizácie, ako je Marine Stewardship Council (MSC), ktoré sa usilujú o zodpovedný rybolov vhodnými rybárskymi metódami.

S cieľom podpory odchytu tuniakov s ohľaduplnosťou k delfínom dlhodobo podporujeme Earth Island Institute (EII) a zasadzujeme sa za to, aby vznikali oblasti chránených morí, resp. aby boli tieto zachované.

Sme vždy otvorení konštruktívnemu dialógu. Preto sme v pravidelnom kontakte s dodávateľmi a hľadáme riešenia tak v oblasti pre udržateľný rybolov a akvakultúru, ako aj pre označovanie a spätnú vysledovateľnosť produktov z rýb.

Na stiahnutie 
Stanovisko k zásadám udržateľného nákupu rýb

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.