High Five - náš koncept vedenia

Vedenie je našou kľúčovou úlohou a deje sa v našej každodennej činnosti. V Lidli všetci ťaháme za jeden povraz naprieč hranicami tímu a hierarchií. Aj preto je pre nás rozvoj našich vedúcich zamestnancov mimoriadne dôležitý. Program High Five bol spustený na jeseň 2016. Vzápätí sa konali štyri workshopy, na ktorých sa zúčastnilo vyše 300 vedúcich pracovníkov, ktorí boli preškolení na nové zásady vedenia. Samotný koncept High Five totiž tieto vedúce pozície vyzýva na päť záväzkov:

Viesť komunikáciu – Rozvíjať zamestnancov – Zostať dynamický a orientovaný na výsledky – Vybudovať dôveru a konať férovo – Žiť zodpovedne a byť vzorom.

Vďaka tomuto projektu sa nám podarilo zvýšiť kvalitu vedenia ľudí v rámci firmy, lepšie si zadefinovať firemné hodnoty aj otvorenejšie komunikovať v rámci tímov, čo sa prejavilo zintenzívneným poskytovaním spätnej väzby.