Životné prostredie

Životné prostredie

Nie je nám jedno, v akom svete žijeme my a v akom budú žiť naše deti. Je aj našou zodpovednosťou, aký svet zanecháme ďalším generáciám. Preto neustále hľadáme spôsoby, ako prispievať k ochrane životného prostredia, a vo svojich každodenných obchodných rozhodnutiach konáme tak, aby sme predchádzali možným škodám na životnom prostredí a ľudskom zdraví alebo prispievali k ich znižovaniu.

Životné prostredie

Nenechajme to plávať

Mikroténové vrecká sú najčastejšou zložkou odpadu, ktorý znečisťuje naše rieky a vodné nádrže. Teraz sa môžete pridať k našej snahe, aby nekončili v našich vodách. Stačí, ak zredukujete ich používanie pri nákupoch. Ak však mikroténové vrecko skutočne potrebujete, v Lidli zaň môžete zaplatiť dobrovoľný poplatok 1 cent. My váš príspevok zdvojnásobíme a výslednú sumu venujeme na čistenie slovenských vôd. 

Životné prostredie

Bude z toho haluz!

Spolu s Mestskou časťou Bratislava Ružinov sme v našich dvoch predajniach potravín Lidl na Ružinovskej ulici a na Trenčianskej ulici v Bratislave spustili projekt na podporu zberu použitých PET fliaš a plechoviek. Za každú PET fľašu alebo plechovku,  ktorú odovzdáte do nášho automatu,  venujeme 10 centov na výsadbu zelene v parku Ostredky.

Takže smelo do toho, je to také jednoduché ako sa dá pomôcť dobrej veci!

Životné prostredie

Voda pre stromy

Od roku 2012 vysádzame spolu s našimi zamestnancami stromy vo Vysokých a Nízkych Tatrách zničených kalamitou. Aj vďaka zákazníkom aktuálne v Lidl lese rastie viac ako 1.250.000 stromčekov. Pomôcť tatranským lesom môžeš aj ty! Kúpou 1,5 l fľaše minerálnej vody Saguaro venuje Lidl 1 cent na kúpu a výsadbu mladých stromčekov.

Životné prostredie

Nové, pekné, moderné

Od konca roka 2016 môžete navštíviť naše nové predajne postavené podľa najmodernejšieho konceptu a vybavené pokročilými technológiami v Novej Dubnici, Ilave, Moldave nad Bodvou, Poprade, Prešove, Komárne, Košiciach, Banskej Bystrici, Dunajskej Strede, Liptovskom Mikuláši, Bojniciach či Bratislave. Navyše, na vybraných parkovacích miestach v Novej Dubnici, Bratislave na Trenčianskej ulici a pri logistickom centre v Seredi nájdete nabíjacie stanice pre svoje e-bicykle a e-automobily.

Životné prostredie

Nekonečná - nevystupovať

Svoje ekologické úsilie sme sa rozhodli ešte znásobiť. Sme držiteľmi certifikácie systému energetického manažmentu ISO50001! Splnili sme všetky kritéria a dosiahli vytýčený cieľ - znížiť energetické zaťaženie. Certifikát sa vzťahuje na všetky predajne, ktorých je na Slovensku 145,  na všetky tri logistické  centrá a samozrejme aj na administratívnu budovu v Bratislave.  
Aj naďalej pokračujeme v modernizácii našich budov a certifikáciou ISO50001 sme potvrdili, že Lidl je naozaj priateľský k životnému prostrediu a snaží sa šetriť energie.

Životné prostredie

Stop plastom

Uvedomujeme si, že obaly výrobkov majú negatívny vplyv na životné prostredie. Naším dlhodobým cieľom je zníženie používania plastov v našom podnikaní o 20 % do roku 2025. V obchodnom roku sa nám vďaka udržateľným aktivitám v tejto oblasti podarilo ušetriť stovky ton plastu ročne. Dosiahli sme to úpravou obalov nealko nápojov, pracích gélov, orechov a sušených plodov ( - 231 ton),  vyradením najtenších plastových igelitiek ( - 125 ton),  odstránením jendorazového plastového riadu (- 38 ton), úprava vatových tyčiniek ( - 22 ton),  úprava obalov plienok ( - 5,5 ton),  a úpravou obalov hranolčekov ( - 2,5 ton).

Životné prostredie

Energiu treba šetriť

Energia je všade okolo nás. Jej zdroje však nie sú nekonečné – treba nimi šetriť. Preto svoje predajne aj logistické centrá staviame z tepelnoizolačných materiálov, okenné systémy zabezpečujeme proti úniku tepla a spotrebu elektrickej energie znižujeme reguláciou osvetlenia a používaním úsporných LED technológií. Navyše, využívame chladiace a mraziace zariadenia so spätným získavaním tepla.

Životné prostredie

Tam aj späť vždy úsporne

Kamióny z našich logistických centier odchádzajú vždy plne naložené, pričom cestou vyložia tovar vo viacerých predajniach. Využívame aj tzv. „výťaže“, keď kamión odvezie tovar aj pri spiatočnej ceste. Tým všetkým prispievame k čistejšiemu ovzdušiu. Vo februári 2016 sme otvorili tretie logistické centrum v Seredi, ktoré je jedným z najekologickejších logistických centier v Európe. Navyše, začiatkom obchodného roka 2019 začali do nášho vozového parku pribúdať ekologické kamióny s kombinovaným pohonom CNG/LNG.

Životné prostredie

Recyklácia musí byť

Vo všetkých našich predajniach platí politika dôsledného triedenia odpadu. V logistických centrách triedime takmer všetky prepravné obalové materiály z predajní – papier, kartón, fóliu, sklo, plast aj drevo. K recyklácii vedieme aj svojich zákazníkov. V obchodnom roku 2019 sme takto zrecyklovali 2 554 ton dreva, 20 697 ton papiera, 956 ton plastu, 15 ton akumulátorov, 215 ton kovošrotu, 35 ton skla a 62 ton textílií. 

Životné prostredie

Potravinami sa neplytvá

Podľa informácií Európskej komisie sa v Európe ročne vyhodí okolo 88 miliónov ton potravín, čo je strata v hodnote približne 143 miliárd eur. Priemerný Slovák ročne vyhodí až 111 kg jedla a každý piaty priznáva, že v domácnosti plytvá potravinami. Preto sa snažíme objednávať len toľko potravín, koľko predávame, a zabezpečiť tak minimálny prebytok potravín vo svojej každodennej prevádzke.

Životné prostredie

Na recyklovanom papieri

Svoje letáky a propagačné materiály tlačíme na recyklovanom papieri, v predajniach a logistických centrách dbáme na energetickú úspornosť a ich efektívny vnútorný chod. Zákazníkom v letákoch a na svojej internetovej stránke pravidelne radíme, ako sa v domácnosti správať ohľaduplne k životnému prostrediu. V júni 2020 sme zrušili distribúciu papierových týždňových letákov do domácností, čím ušetríme približne 1 700 ton papiera.

Životné prostredie

Šetriť neprestávame

Neustále hľadáme noví cesty ekologického zaobchádzania s vodou vo svojich priestoroch.   V určitých prevádzkach a v logistickom sklade v Seredi máme namontované vsakovacie systémy, ktoré zadržiavajú dažďovú vodu na mieste a tá sa tak neodvádza do čističky odpadových vôd. V rámci ochrany zdrojov v našej spoločnosti dbáme  aj na zodpovedné zaobchádzanie s nebezpečným odpadom.

Životné prostredie

Ak správne triedime, svet je krajší

Medzinárodný projekt ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ realizuje organizácia ENVI-PAK. Aj my sme obstáli v prísnom audite a získali tak certifikát pre zodpovedné organizácie. Na základe dosiahnutého hodnotenia sme potvrdili správnosť nastavenia našich procesov v oblasti triedenia a zhodnocovania odpadov a vysokú úroveň svojej zodpovednosti voči prírode.

Životné prostredie

EKOhra, tá sa hrá

V roku 2014 vznikla Ekohra, do ktorej sa zapojilo 468 základných a stredných škôl: 147 000 žiakov zbieralo počas 4 týždňov plastové fľaše a odovzdávalo ich v našich predajniach. Celkovo odovzdali až 7 650 000 plastových fliaš. Trom najúspešnejším školám sme postavili multifunkčné športové ihriská v hodnote 80 000, 55 000 a 35 000 eur. Ďalšie štyri získali 10 000 eur na rekonštrukciu.

Sortiment

Sprav ďalší krok

Kvalita a bezpečnosť potravín, ktoré ponúkame, sú u nás na prvom mieste. Teraz s nami môžeš preskúmať, ako si na našom sortimente dávame záležať.