Sme zodpovedná organizácia

Spoločnosť Lidl aktívne prispieva k ochrane životného prostredia a zvyšovaniu enviromentálneho povedomia. Preto sme sa spolu s ENVI-PAK rozhodli tieto posolstvá šíriť ďalej. Prečítajte si aké sú základné pravidlá pri triedení odpadu, a ako to robíme my v Lidli!

Certifikát zodpovednej organizácie

Naša spoločnosť je zapojená do medzinárodného projektu ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ. Triedi odpad, šetrí prírodné zdroje, a tým prispieva ku krajšiemu okoliu a zdravšiemu životnému prostrediu.

 

Ročne odbremeníme našu krajinu až o viac ako 420 ton plastu

Lidl ďalej pokračuje vo svojej stratégií obmedzovania a nahrádzania plastov v rámci svojho sortimentu. Úpravou troch druhov produktov ušetrí ročne ďalších 30 ton plastov. Nadväzuje tak na opatrenia z posledných mesiacov a našu krajinu ročne odbremení o viac ako 420 ton plastov. Pre lepšiu predstavu, ide o taký objem plastového odpadu aký za rok vyprodukuje 13 000 Slovákov.

Každý odpad si zaslúži druhú šancu

Viac ako 24 000 tonám hodnotných materiálov bola poskytnutá druhá šanca, vďaka triedeniu prepravných obalových materiáloch, ktoré zostávali v našich predajniach a logistických centrách. Správnym triedením dávame veciam druhú šancu.

PÁPÁ, papierové letáky

Pravidelne prehodnocujeme svoj vplyv na životné prostredie. Zmenou formátu a zrušením distribúcie týždňových Lidl letákov do domácností výrazne znižujeme spotrebu papiera. Na lepšiu predstavu o vplyve zrušenia letákov, ide o objem papiera, na ktorého výrobu sa mohlo použiť až 70 000 dospelých stromov. Uvedomujeme si náš dopad na životné prostredie, a preto sa neustále snažíme prichádzať s inovatívnymi riešeniami.