Sme zodpovedná organizácia

Spoločnosť Lidl aktívne prispieva k ochrane životného prostredia a zvyšovaniu enviromentálneho povedomia. Preto sme sa spolu s ENVI-PAK rozhodli tieto posolstvá šíriť ďalej. Prečítajte si aké sú základné pravidlá pri triedení odpadu, a ako to robíme my v Lidli!

Certifikát zodpovednej organizácie

Naša spoločnosť je zapojená do medzinárodného projektu ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ. Triedi odpad, šetrí prírodné zdroje, a tým prispieva ku krajšiemu okoliu a zdravšiemu životnému prostrediu.

 

Prispeli sme k úspore emisií skleníkových plynov

Účasťou v systéme zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK prispela naša spoločnosť v roku 2020 k úspore emisií skleníkových plynov v množstve 17 630 794,62 kg CO₂

Každý odpad si zaslúži druhú šancu

Viac ako 24 000 tonám hodnotných materiálov bola poskytnutá druhá šanca, vďaka triedeniu prepravných obalových materiáloch, ktoré zostávali v našich predajniach a logistických centrách. Správnym triedením dávame veciam druhú šancu.

PÁPÁ, papierové letáky

Pravidelne prehodnocujeme svoj vplyv na životné prostredie. Zmenou formátu a zrušením distribúcie týždňových Lidl letákov do domácností výrazne znižujeme spotrebu papiera. Na lepšiu predstavu o vplyve zrušenia letákov, ide o objem papiera, na ktorého výrobu sa mohlo použiť až 70 000 dospelých stromov. Uvedomujeme si náš dopad na životné prostredie, a preto sa neustále snažíme prichádzať s inovatívnymi riešeniami.

Súvisiace aktuality

Naše oceány znečisťujú plastové ostrovy. Až tretina všetkých potravín na svete končí v odpade. Je čas s tým niečo urobiť! Aj preto sa skupina Schwarz, ktorej...

Iba v Lidli máte možnosť venovať svoju zálohu iniciatíve Upracme Slovensko a pomôcť tak upratať slovenskú prírodu.

Recykláciou priemyselného a komunálneho odpadu a našim prístupom k triedeniu odpadov sa nám v roku 2020 podarilo usporiť viac ako 17 miliónov kilogramov CO2 a...