Aké úspory energií sme dosiahli v obchodnom roku 2017?

  • Zníženie spotreby elektrickej energie v predajniach o 8,26 kWh/m² oproti obchodnému roku 2016.
  • Zníženie spotreby elektrickej energie v skladoch o 0,54 kWh/paleta (prepočet na prijaté palety) a o 0,14 kWh/paleta (prepočet na vyexpedované palety) oproti obchodnému roku 2016. Zároveň sa nám oproti obchodnému roku 2016 podarilo znížiť v skladoch aj spotrebu plynu, a to o 0,83 kWh/paleta (prepočet na prijaté palety) a o 0,56 kWh/paleta (prepočet na expedované palety).
  • Zníženie spotreby elektrickej energie v centrále spoločnosti Lidl SR o 18 980,41 kWh oproti obchodnému roku 2016.
  • Zníženie spotrebu plynu v skladoch o 6,28 GJ/zamestnanec.

Preferujeme obnoviteľné zdroje energie

V roku 2017 až 95 % nami spotrebovanej energie pochádzalo z produkcie vodných elektrární. Podiel elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na našej celkovej spotrebe má už dlhšie stúpajúcu tendenciu – v roku 2014 to bolo 27 %, v roku 2015 to bolo 42 %, v roku 2016 93 % a v roku 2017 96 %. Prostredníctvom optimalizácie spotreby energií sa nám už niekoľko rokov darí aktívne znižovať spotrebu elektrickej energie. Vo svojich prevádzkach inštalujeme fotovoltické panely na výrobu elektrickej energie zo slnečného žiarenia. V priebehu minulých rokov sme vďaka nim vyrobili 137 350 kWh elektrickej energie, čo znamená v prepočte 40,2 tony emisií CO2, ktoré neboli vypustené do ovzdušia.

Na stiahnutie 
Lidl certifikát k úspore emisií za rok 2017
Lidl certifikát k úspore emisií za rok 2016
Lidl certifikát k úspore emisií za rok 2015

Súvisiace aktuality

Všetka energia dodaná do objektov spoločnosti Lidl Slovenská republika pochádza z obnoviteľných zdrojov.