Vedeli ste o recyklácii, že...?

Papierový a kartónový odpad

Po odoslaní kartónovej kocky z predajní do skladu sa začína zaujímavý kolobeh, na ktorého konci je papierový kartón, do ktorého sa opätovne zabalí tovar pre našich zákazníkov. 18 471,35 ton kartónu a papiera predstavuje hmotnosť 4100 slonov afrických.

Ovocie, zelenina, pečivo, živočíšne produkty

Ovocie, zelenina, pečivo a živočíšne produkty, ktoré zákazníci nekúpili alebo im uplynula lehota spotreby, končia vo veľkokapacitných kontajneroch, ktoré sa odvážajú do bioplynových staníc. Formou fermentácie dokážu bioplynové stanice zmeniť takýto odpad na elektrickú energiu. Bioplynová stanica vyrobí až 67 megawattov energie za 24 hodín, čo predstavuje priemernú spotrebu pre 7 000 domácnosti za jeden deň.

Biela a farebná fólia

Separáciou fólie šetríme primárne zdroje – ropu a životné prostredie. Fólia z našich prevádzok končí ako regranulát, z ktorého sa opätovne vyrábajú plastové tašky, baliaca fólia a odpadové vrecia. Až 11 % komunálneho odpadu tvoria plasty a fólia a väčšina z nich sa dá ľahko vytriediť.

Plastové vedierka

Z plastových vedierok na rezané kvety sa dajú separáciou a spracovaním vyrábať kompostéry do záhrady.

Drevené debničky

Naše drevené debničky sa ďalej spracúvajú ako alternatívne palivo do pecí pre cementárne alebo sa používajú na výrobu drevotriesky pre nábytkársky priemysel.

Spätný zber batérií

Zberom batérií od našich zákazníkov a ich separáciou sa získavajú kovy, ktoré sa ďalej používajú v hutníckom priemysle, pri výrobe ocele a železa.

Zrecyklované množstvá obalových materiálov za obchodný rok 2018

Druh materiálu

Zrecyklované množstvo (v tonách)

Drevo

2 064,74

Papier

18 471,35

Plast vrátané fólií

802,68

Akumulátory

13,91

Kovošrot

677,30

Sklo

7,12

Textílie - opätovne využiteľné

37,32

CELKOVÝ SÚČET

22 074,42