Redukovať a recyklovať. REset Plastic - Naša plastová stratégia

Ako maloobchodný predajca potravín si uvedomujeme svoju zodpovednosť. Z tohto dôvodu sa Lidl zaviazal k 20% zníženiu spotreby plastov do roku 2025 a k maximálnej recyklovateľnosti 100 % obalov produktov svojich vlastných značiek.

 

 

Tieto opatrenia sú súčasťou REset Plastic, našej medzinárodnej plastovej stratégie, ktorú v roku 2018 začala spoločnosť Schwarz Group. Spoločne sledujeme víziu „Menej plastov - uzavreté cykly“.

Naše plastové ciele

  • O 20 % menej plastov do roku 20XX.
  • 100 % obalov produktov našich vlastných značiek bude do roku 2025 maximálne recyklovateľných.

REset Plastic a jej 5 kľúčových princípov:

 

REduce

Redukujeme plasty tam, kde je to možné a udržateľné. Naše opakovateľne využiteľné sieťky na ovocie a zeleninu sú príkladom, ako vytvoriť udržateľnú alternatívu k plastovým vreckám.

REdesign

Navrhujeme recyklovateľné obaly a uzatvárame ich životné cykly. Pri baleniach viacerých našich produktov sme znížili množstvo plastu, zvyšujeme recyklovateľnosť našich obalov a používame recyklované plasty. Naše logo "Balené zodpovedne" transparentne informuje zákazníkov o našich krokoch.

REcycle

Zbierame, triedime a recyklujeme plasty, aby sme uzavreli cyklus. Triedime takmer všetky prepravné obalové materiály, ktoré zostávajú v našich predajniach a logistických centrách. 

REmove

Podporujeme odstraňovanie plastového odpadu zo životného prostredia. Spoločne s našimi partnermi „Project Stop“ a  „One Earth – One Ocean e.V.“ pomáhame odstraňovať plasty z riek a oceánov. Do tejto oblasti patria aj naše lokálne Lidl projekty ako napr. Nenechajme to plávať.

REsearch

Investujeme do výskumu a vývoja inovatívnych riešení a vzdelávame o recyklácii. Podpísali sme globálny záväzok nadácie Ellen MacArthur Foundation, ktorý je silným znamením našej vízie globálne fungujúceho obehového hospodárstva.

Viac informácií nájdete tu: https://reset-plastic.com/