Najmodernejšie logistické centrum v Seredi

Vo februári 2016 sme otvorili tretie logistické centrum v Seredi. Ide o jedno z najekologickejších logistických centier v Európe, ktoré sa ako jediná budova na Slovensku a ako 14. budova sveta pýši prestížnym certifikátom BREEAM v kategórii Industrial s najvyšším možným hodnotením Outstanding. V celej budove je inštalované úsporné LED osvetlenie. Chladiarenské zariadenia využívajú environmentálne zodpovednú zmes na prírodnej báze a teplo získané z chladenia sa využíva spätne na vykurovanie. Navyše, na pozemku sa nachádzajú vsakovacie nádrže zadržiavajúce dažďovú vodu aj nabíjacie stanice pre elektromobily. Dva mesiace po otvorení komplexu získala naša spoločnosť prestížne národné ocenenie v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby – VISIO 2020.

Certifikácia BREEAM

Je to ekologické vysvedčenie pre budovy sveta, ktoré hodnotí, ako jednotlivé stavby vplývajú na životné prostredie a zároveň to, aká je kvalita prostredia vnútri týchto budov. Hodnotí sa 10 rôznych oblastí ako energia a voda, vnútorné prostredie (zdravie a pohoda), znečisťujúce látky, doprava, materiály, odpad atď. Systém BREEAM bol spustený v roku 1990 vo Veľkej Británii a v súčasnosti ho využíva viac ako 50 krajín.

Logistické centrum v Seredi v tomto hodnotení v kategórii Industrial dostalo päť hviezdičiek, čo je najvyššia možná známka. Je to najuznávanejší a najkomplexnejší hodnotiaci systém zameraný na posudzovanie vplyvu budov na životné prostredie, ale aj na kvalitu prostredia vnútri týchto budov.

Na stiahnutie 
Certifikát BREEAM v kategórii Outstanding

Súvisiace aktuality

Cieľom Lidla do roku 2025 je dosiahnuť 40%ný podiel kamiónov s alternatívnym pohonom v rámci svojej flotily.

Kamióny ohľaduplné k životnému prostrediu využíva Lidl už na celom Slovensku