Zodpovedné aktivity v kocke

Koniec roka je už tradične obdobím bilancovania. Preto sme sa rozhodli poďakovať práve vám – našim zákazníkom za všetky skvelé veci, ktoré sme spoločne dokázali. Aj s vašou pomocou robíme každý deň zo Slovenska miesto na lepší život, za čo vám ĎAKUJEME!

Pozrite si nasledujúce video a vykročte s našimi sprievodcami Kamilom a Jankou na cestu k lepšiemu zajtrajšku. Prevedú vás v ňom po náučnom chodníku Lidla a ukážu vám, čo všetko sa nám v rámci spoločensky zodpovedných aktivít podarilo.

A teraz za seba chvíľu necháme hovoriť čísla. Pozrite si krátky prehľad najzaujímavejších výsledkov našich CSR aktivít.

Viac ako 10.000.000 eur
je hodnota spoločensky zodpovedných projektov, ktoré sme od začiatku nášho pôsobenia na Slovensku realizovali spolu s našimi zákazníkmi.
100 %
našich predajní má nainštalované najmodernejšie LED technológie.
24.000+ hodín
absolvovali naši zamestnanci na školeniach v rámci vzdelávacích programov na mieru.
57
zástupcov štátneho a neziskového sektora, médií a dodávateľov nám poskytlo svoje cenné rady a spätnú väzbu na naše CSR aktivity v rámci 3 stakeholderských dialógov, ktoré sme zrealizovali od roku 2018.
560 000+
našich fanúšikov na Facebooku a Instagrame pravidelne dostáva informácie o našich zodpovedných aktivitách.
1.250.000+
stromčekov bolo vďaka Lidlu vysadených v tatranských lesoch postihnutých kalamitou. Pokračujeme aj v roku 2021!
5.500.000 eur
je hodnota život zachraňujúcich prístrojov, ktoré sme za 5 ročníkov projektu Dobré rozprávky odovzdali vďaka svojim zákazníkom všetkým novorodeneckým pracoviskám na Slovensku, ktoré umožňujú bezplatný pôrod.
50
slovenských miest sa vďaka našej spoločnosti môže tešiť z moderných a bezpečných ihrísk Žihadielok v hodnote 4.350.000 eur. V roku 2021 Včielka Maja doletí do miest už naposledy a postaví posledných 10 ihrísk, ktoré si mestá vybojovali v roku 2020.
130+
rodinám s deťmi od 0 do 3 rokov sme vďaka projektu Od začiatku v dobrých rukách pomohli v ťažkej životnej situácii.
73,8 %
je nárast hodnoty tovaru od dodávateľov so sídlom v Slovenskej republike v nákupných cenách pri porovnaní obchodných rokov 2015 a 2019.
80+
základných škôl v okolí našich predajní sme vybavili športovými potrebami a didaktickými pomôckami podľa ich vlastného výberu v celkovej hodnote viac ako 250.000 eur. To všetko v rámci projektu "Váš nákup = veľká pomoc", ktorým prispievame k skvalitneniu vzdelávania a podpore športu na základných školách už šesť rokov.
100 %
našich dodávateľov sa v zmluve o spolupráci zaviazalo dodržiavať náš Etický kódex.
Viac ako 300
deťom z krízových centier a detského domova každý rok plníme tajné priania pod vianočným stromčekom.
295.000
knižiek o dopravnej výchove a prvej pomoci zdarma putovalo do rúk všetkým predškolákom v škôlkach a žiakom 2. a 3. ročníkov na všetkých základných školách na Slovensku.
100 %
nami ponúkaných morských rýb a rybích výrobkov vlastných značiek spĺňa od septembra 2019 štandardy MSC/ASC.
194.000+
kilometrov najazdili naše tri nové kamióny na kombinovaný CNG/LNG pohon využívané v logistike nášho tovaru od obchodného roka 2019. Tieto kamióny prednostne vozia tovar do predajní v husto obývaných zónach.