Zodpovedné aktivity v kocke

Koniec roka je tradične obdobím bilancovania a preto sme sa rozhodli poďakovať našim zákazníkom za to, že každý deň pomáhajú robiť zo Slovenska lepšie miesto pre život. Všetky tieto skvelé veci dokážete práve vy - naši zákazníci. ĎAKUJEME!

Máš rád stručné informácie? Prehľad toho, čo sa nám v Lidli doteraz podarilo, ponúkame v skrátenej forme.

 
 
 
9 320 hodín
absolvovali naši zamestnanci na školeniach v rámci vzdelávacích programov na mieru.
1772
našich obchodných partnerov bolo oboznámených s témou protikorupčnej politiky a boja proti úplatkárstvu.
96 %
z našej celkovej spotreby energie tvorila elektrická energia z obnoviteľných zdrojov.
39,7 %
našich predajní má nainštalované najmodernejšie LED technológie.
4 098
našich zamestnancov (100 %) absolvovalo školenie na tému energetickej efektívnosti.
450 206
našich fanúšikov na Facebooku dostáva pravidelné informácie o našich zodpovedných aktivitách.
109
článkov publikovaných na našom internom Lidlnete sa venovalo téme spoločenskej zodpovednosti.
870 000
stromčekov bolo vďaka Lidlu vysadených v tatranských lesoch postihnutých kalamitou. Vďaka našim zákazníkom máme ďalšie finančné prostriedky na to, aby ich v roku 2019 mohlo byť už 1.000.000! ĎAKUJEME.
52
novorodeneckým pracoviskám na Slovensku, ktoré umožňujú bezplatný pôrod, môžeme aj v roku 2018, vďaka našim zákazníkom, venovať novú zostavu prístrojov na záchranu predčasne narodených detí. Za štyri roky trvania projektu takto získali nemocnice život zachraňujúce prístroje v celkovej hodnote takmer 3 500 000 eur.
Viac ako 2 000 000 eur
je hodnota spoločensky zodpovedných projektov, ktoré sme v roku 2018 realizovali spolu s našimi zákazníkmi.
30
slovenských miest sa vďaka našej spoločnosti môže tešiť z moderných a bezpečných ihrísk Žihadielok v hodnote 2.600.000 eur. My v roku 2019 pokračujeme ďalej. Dobzučania priatelia!
O 23 %
vzrástla hodnota tovarov od slovenských dodávateľov v nákupných cenách v porovnaní obchodných rokov 2016 a 2017.
6,57 %
našich výrobkov z celkovej hodnoty všetkých tovarov spĺňalo podmienky udržateľných certifikácií Bio, Fair Trade, FSC, UTZ, MSC.
100 %
našich dodávateľov sa v zmluve o spolupráci zaviazalo dodržiavať náš Etický kódex.
Viac ako 170
dobrovoľníkov v septembri 2018 počas dvoch dní pomohlo v trinástich centrách po celom Slovensku.
Viac ako 300
deťom z krízových centier a detského domova každý rok plníme tajné priania pod vianočným stromčekom.
295 000
knižiek o dopravnej výchove a prvej pomoci zdarma putovalo do rúk všetkým predškolákom v škôlkach a žiakom 2. a 3. ročníkov na všetkých základných školách na Slovensku.
57
základných škôl v okolí našich predajní sme vybavili športovými potrebami a didaktickými pomôckami podľa ich vlastného výberu v celkovej hodnote viac ako 170 000 eur. To všetko v rámci projektu "Váš nákup = veľká pomoc", ktorým prispievame k skvalitneniu vzdelávania a podpore športu na základných školách už štyri roky.