Príbeh č. 66: Jurko

Jurko, ktorý žije so svojou rodinou v Bratislave, bude mať v decembri dva roky. Narodil sa so stredne ťažkou poruchou sluchu. Jeho rodičia, ako aj sestrička sú tiež nepočujúci. Pre Jurka je veľmi dôležité, aby pravidelne navštevoval logopéda a bola mu zabezpečená adekvátna starostlivosť. Vďaka projektu Od začiatku v dobrých rukách a finančnej pomoci vo výške 2 500 eur bude môcť využívať program FONO nápomocný v zlepšovaní komunikačných zručností, a tiež služby logopedickej ambulancie.

„Po našej prvej dcérke, ktorá je nepočujúca sa nám narodilo druhé dieťatko. Chlapček, ktorému sme dali meno Jurko. Keďže sme ako rodičia nepočujúci a na základe výsledkov genetickej diagnostiky sme vedeli, že Jurko bude pravdepodobne tiež nepočujúci. Po skríningu sluchu sa nám táto pravdepodobnosť potvrdila,“ píšu v príbehu Jurkovi rodičia.

Ich synček sa narodil so stredne ťažkou poruchou sluchu. Po vyšetreniach v prvom polroku svojho života dostal Jurko prvé načúvacie aparáty. Mal vtedy sedem mesiacov. „Vzhľadom na to, že sa mu dobre a často nastavujú, nestrháva si ich dole, ako sa to stalo prvej dcérke, rád vníma sluchom. A to by sme chceli u neho rozvíjať. Nechceli by sme u neho nič zanedbať. Na to, aby mohol napredovať, potrebuje pravidelnú odbornú starostlivosť; ORL lekára, foniatra, surdopéda a predovšetkým logopéda,“ hovoria o potrebách malého chlapca rodičia. Logopedická starostlivosť je pre Jurka mimoriadne dôležitá, keďže nepočujúci rodičia nedokážu kontrolovať jeho reč, a tiež nevedia, ako ju rozvíjať. „Logopéd vie podporiť rečový vývin a dokáže byť rečovým vzorom. Jurkovi tak napomôže rozvíjať jeho celkovú osobnosť do budúcnosti a on sa bude môcť začleniť do majoritnej spoločnosti. Podľa odporúčania by mal logopéda navštevovať pravidelne už len kvôli tomu, že v reči zaostáva,“ vyjadrujú sa k dôležitosti logopedickej starostlivosti.

Jurko by mal k logopédovi chodiť každý týždeň, a to bude pravdepodobne trvať celý jeho život. Pre rodinu je to obrovská finančná záťaž. „Situácia logopedickej starostlivosti na Slovensku je žiaľ biedna a preto nám nezostáva nič iné ako súkromná logopedická ambulancia. Zároveň Jurko potrebuje aj FONO – súbor multimediálnych programov pre pomoc pri terapii komunikačných zručností detí,“ pokračujú. Príspevok od úradu na tento softvér rodičia nedostali, aj napriek tomu že práve tento súbor pri práci s počítačom dokáže dieťa dostatočne namotivovať k reči a následne napríklad korigovať jeho výslovnosť. Prínosom softvéru je počúvanie okolitých zvukov a reči, ich rozlišovanie, samotné vyjadrenie slov, správna artikulácia, výslovnosť a podobne. Bude pre Jurka a jeho rodinu obrovským prínosom.

Ďakujeme, že aj vy pomáhate tým, ktorí to najviac potrebujú. V rámci projektu Od začiatku v dobrých rukách venujeme za každé predané balenie plienok značky Lupilu 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do troch rokov. Každý týždeň takto podporíme jedno dieťa podľa jeho potrieb.

Odporúčané články

Tamarka práve oslávila tri rôčky. Žije so svojou rodinou v obci v blízkosti Zlatých Moraviec. Jej diagnózou je Angelmanov syndróm, vzácne neurologicko –...

Diskontný reťazec je exkluzívnym partnerom Roka prevencie, ktorý vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Vďaka zákazníkom Lidla získal...

Jakubko, ktorý mal na jeseň dva roky, býva so svojou rodinou v Novej Dubnici. Má veľmi ťažkú obojstrannú percepčnú poruchu sluchu. Vďaka projektu Od začiatku v...