Spoločnosť

Spoločnosť

Sme spoločensky zodpovedná a moderná spoločnosť, ktorá sa stará o svojich zamestnancov, ich rodiny a deti. Záleží nám aj na zákazníkoch a spoločnosti, do ktorej patríme. Preto využívame všetky možnosti v snahe prispieť k jej zlepšeniu. Radi podporujeme a organizujeme projekty s prínosom pre celé Slovensko a snažíme sa pomáhať organizáciám v miestach, kde pôsobíme.

Spoločnosť

Podeľ sa a pomôž

V rámci projektu Podeľ sa a pomôž sa chceme podieľať na riešení chudoby, sociálneho vylúčenia a s nimi spojenej potravinovej deprivácie. 

Spoločnosť

Spolu to zvládneme

Svojimi aktivitami dokážeme osloviť veľkú časť Slovenska.  Náročnú situáciu, ktorej aktuálne čelí naša krajina zvládneme iba ak si budeme navzájom pomáhať. V týchto dňoch je najdôležitejšia zodpovednosť každého z nás a vôľa pomôcť. My si plne uvedomujeme našu úlohu v zásobovaní zákazníkov potravinami a robíme skutočne všetko, aby sme tu boli pre vás. Nie je to ľahké a darí sa nám to len vďaka našim zamestnancom, ktorí sú našimi hrdinami.  Buďme preto k sebe ohľaduplní! Túto situáciu zvládneme iba spoločne.

Spoločnosť

Hurá na ihrisko!

Deti by mali tráviť voľný čas aktívne. Moderných a bezpečných detských ihrísk je v našich mestách stále málo a práve preto sme sa rozhodli pomôcť pri ich budovaní. Počas štyroch ročníkov projektu Lidl ihrisko Žihadielko sme na Slovensku postavili  40  ihrísk v celkovej hodnote takmer 3,5 milióna eur. Projekt sa teší od začiatku veľkému záujmu. Za päť rokov ste vašim mestám v hlasovaní odovzdali celkovo 20 391 221 hlasov, len v tomto ročníku neuveriteľných 9 238 702!!!! Poznáme už 10 víťazov pre rok 2020 a už teraz sa tešíme na leto, kedy sa spolu so Včielkou Majou vidíme tam, kde ste si ihriská vyhlasovali. Dobzučania prietelia!

 

Spoločnosť

Od začiatku v dobrých rukách

Pomáhame aj tým najzraniteľnejším – deťom do 3 rokov. Za každé predané balenie plienok značky Lupilu venujeme 10 centov na pomoc rodinám s deťmi s vážnym zdravotným znevýhodnením. Týždenne podporíme 1 rodinu, pričom forma našej pomoci závisí od individuálnej potreby a situácie každého dieťaťa. Ak má vaše dieťa vážne zdravotné problémy a potrebujete pomoc, dajte nám o sebe vedieť.

Spoločnosť

Nákup, ktorý pomáha

Je pre nás radosť podporovať základné školy, ktoré sa nachádzajú v okolí našich novootvorených alebo zmodernizovaných predajní. Týmto školám venujeme v prvý deň predaja 1 € z každého nákupu nad 10 € a za získanú sumu im zakúpime športové a pedagogické vybavenie podľa ich vlastného výberu. Od začiatku projektu sme podporili 65 základných škôl sumou takmer 200 000 €.

Spoločnosť

Hrášková polievka, ktorá prispieva k záchrane života

Lidl je exkluzívnym partnerom Roka prevencie 2019, ktorý vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Do predaja sme uviedli produkt v špeciálnom obale - hráškovú polievku, ktorá môže prispieť k záchrane života. Pomáhame tak šíriť osvetu o dôležitosti preventívnych vyšetrení rakoviny prsníka. Navyše, za každú predanú polievku venujeme 5 centov na liečbu rakoviny prsníka.

Spoločnosť

Florbalisti do toho!

Fair play, tímovosť, dynamika, osobný rozvoj a výsledky sú hodnoty, ktoré získajú deti vďaka športu, aj hodnoty, ktorými žijeme aj my v Lidli. Preto sme sa spolu s Nadáciou TV JOJ rozhodli stať generálnym projektu Floorball SK LIGA 2018/2019, do ktorého sa zapojilo viac ako 100 000 detí. Tešíme sa, že sa nám podarilo objaviť nové športové talenty a motivovať ich na rozvíjanie zručností a schopností.

Spoločnosť

Dobré rozprávky

Už piaty rok pomáhame predčasne narodeným deťom. V roku 2015 sme vďaka našim zákazníkom venovali 14 nemocniciam v 10 slovenských mestách 34 život zachraňujúcich inkubátorov. O rok neskôr sme sa rozhodli ísť ešte ďalej a všetkým slovenským pôrodniciam umožňujúcim bezplatný pôrod sme odovzdali zostavu život zachraňujúcich prístrojov. V roku 2017 naši zákazníci opäť ukázali, že majú srdce na správnom mieste a s ich podporou sme darovali set život zachraňujúcich prístrojov všetkým 53 novorodeneckým oddeleniam, ktoré na Slovensku poskytujú bezplatný pôrod. V  roku 2018 sme prostredníctvom Dobrých rozprávok mohli venovať dôležité vybavenie všetkým 53 novorodeneckým pracoviskám na Slovensku. Za štyri roky sme takto vďaka našim zákazníkom podporili slovenské nemocnice prístrojmi v hodnote takmer 3,5 milióna eur.

Spoločnosť

Zdravé oči v škôlke

Záleží nám na zdraví detí. Malí škôlkari väčšinou nevedia sami rozpoznať problém s očkami. Rodičia tak o poruchách zraku svojich detí ani netušia. Včasná diagnostika je pritom z pohľadu liečby najdôležitejšia. Rozhodli sme sa zmeniť to a darovať Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska dva prístroje na vyšetrenia zraku detí priamo v materských školách.

Spoločnosť

Knižky plné múdrostí

Rozhodli sme sa oboznámiť deti s pravidlami dopravnej bezpečnosti a s prvou pomocou. Vytvorili sme pre nich knižky „Kamil a Emil na cestách“ a „Kamil a psík zdravotník“, ktoré sme zadarmo venovali všetkým žiakom 2. a 3. ročníkov základných škôl na celom Slovensku. V krajských mestách sme zorganizovali minikurzy dopravnej výchovy a bezpečnosti a pre predškolákov pripravili hravý kurz dopravnej výchovy v knižke „Ako Kamilko stretol Emilka“.

Spoločnosť

Zo srdca pre srdce

Zdravie je v živote to najdôležitejšie. Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici sme venovali unikátny prístroj CARDIOHELP, ktorý zachraňuje životy tým najzraniteľnejším – deťom. Vďaka tomuto daru vzniklo na Slovensku prvé centrum mimotelovej oxygenácie pre detských pacientov zaoberajúce sa liečbou akútneho zlyhania pľúc a poškodenia srdca.

Spoločnosť

Nová rodinná izba

Spolu s Nadáciou Markíza sme pomohli malým onkologickým pacientom. Vďaka nám prešla modernizáciou Klinika detskej hematológie a onkológie DFNsP v Bratislave. Na klinike pribudla nová rodinná izba, slúžiaca na diskrétnu a dôstojnú komunikáciu lekárov s pacientmi a ich rodičmi. Pre lepšiu zdravotnú bezpečnosť a vyšší komfort detí sa zrekonštruovali aj pacientske izby, podlahy a kuchynka.

Spoločnosť

Na lavičke z vrchnákov

Koncom roka 2012 sme usporiadali súťaž pre základné a stredné školy v zbere vrchnáčikov z fliaš vôd Saguaro. Výsledok bol ohromujúci – žiaci spoločne vyzbierali 350 000 vrchnákov s celkovou hmotnosťou 700 kg. My sme ich zrecyklovali a z výslednej hmoty sme vyrobili plastové profily. Tie sme použili na výrobu 28 lavičiek, na ktorých si môžete teraz oddýchnuť na námestí v bratislavskom Ružinove.

Spoločnosť

Súpis sochárskych diel

Až do roku 2012 neexistoval žiaden ucelený súpis moderných sochárskych diel nachádzajúcich sa na verejnom priestranstve nášho hlavného mesta. Preto sme podporili vytvorenie publikácie „Sochárske diela na území Bratislavy (1945 – 2012). Jej cieľom je vzdelávať širokú verejnosť aj zabrániť poškodeniu sochárskych umeleckých diel. Garantom diela je akademický sochár prof. Jozef Jankovič.

Spoločnosť

Podporujeme inovácie a nové nápady

Agilita, integrita, dôvtip a inovácie. To všetko sú faktory, ktoré v dnešnom neustále sa meniacom svete rozhodujú o úspechu firiem. My v Lidli si to uvedomujeme, a preto podporujeme podujatia a aktivity, ktoré prinášajú nové myšlienky, a kreatívne a udržateľné riešenia spoločenských výziev.

Životné prostredie

Pokračuj v ceste

Životné prostredie máme len jedno, a preto nám na ňom záleží. Teraz s nami môžeš objaviť aktivity, ktoré robíme preto, aby sme ho čo najviac šetrili pre budúce generácie.