Zachovanie biodiverzity

Pozývame vás do krajiny Medíkovo!

Zachovanie biodiverzity

Vzrušujúci svet včiel

Užitočný hmyz, a najmä včely ako významné opeľovače, sú veľmi dôležitou súčasťou zdravej prírody. My v Lidli chceme každý jeden deň ponúkať zákazníkom široký výber čerstvých potravín vysokej kvality. To dokážeme iba vďaka usilovnej práci včiel a iného opeľujúceho hmyzu, pretože práve od nich závisí množstvo a kvalita mnohých potravín, ktoré ponúkame. O včelách a inom hmyze môžeme teda hovoriť ako o dôležitých členoch nášho Lidl tímu.

Už v roku 2022 sme nadviazali spoluprácu s OZ Včelí kRaj z Liešnice kRaj – Včelí kRaj – O včelách vieme VČELYčo.,  ktorý je aj našim odborným garantom v tejto rozsiahlej téme. Spolu s jeho pomocou a dôležitými inštrukciami  sme umiestnili včelíny k trom logistickým centrám, ktoré máme v Seredi, v Nemšovej a v Záborskom. Okrem toho sme umiestnili pri 37 predajniach Lidl hmyzie hotely aj s informačnými tabuľami k téme biodiverzita.

V rokoch 2023 a 2024 sme túto tému posilnili medzi deťmi a mládežou a oslovili všetky základné školy a triedne pani učiteľky/ triednych pánov učiteľov, aby svoje triedy zapojili do súťaže o koncoročný výlet. Počas dvoch rokov mohlo 20 tried z celého Slovenska zažiť nezabudnuteľný čas priamo vo svete včiel a okúsili, ako to je stať sa včelárom aspoň na jeden deň. Výzva mala obrovský úspech, dostávali sme množstvo krásnych fotografií priamo z výletov, a preto vás pozývame nahliadnuť spolu s nami do krajiny Medíkovo.

II.ročník: Medíkovo 2024

Medíkovo bolo plné radosti a nových zážitkov

Toto je 10 víťazných tried, pre ktoré sme spolu s OZ Včelí kRaj pripravili skutočný zážitok v podobe jedného dňa stráveného v nádhernom školiacom eko centre a nezabudnuteľný koncoročný výlet aj s darčekom. A bolo naozaj skvelo!

VÝHERCOVIA:
1. ZŠ Morovnianska cesta 1866/55, 972 51 Handlová, 2.A
2. ZŠ Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves, trieda pre žiakov s autizmom
3. ZŠ Ulica Mieru 1235, 014 01 Bytča, 4.B
4. ZŠ s MŠ Štiavnik 177, 013 55, 4.B
5. ZŠ s MŠ Hrabkov 159, 082 33, 3.-4.A
6. ZŠ Športovcov 372/21, 958 04 Partizánske - Veľké Bielice, 2.A
7. ZŠ Jarovnice 464, 082 63, 3.A
8. ZŠ Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina, 3.A
9. ZŠ sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa, 4. ročník
10. ZŠ Bukovčana 1, 841 08 Bratislava, 1.D

Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu  Slovenskej republiky. Odborným garantom a partnerom projektu Expedícia Medíkovo je OZ Včelí kRaj.

A aké bolo Medíkovo 2024 v číslach? 

 • 181 žiačok a žiakov z celého Slovenska
 • 24 učiteľov s chuťou učiť o nových veciach
 • 205 medových koláčov
 • 60 litrov vypitej medovej malinovky
 • 10 kg medzistienok na sviečky
 • 55 kg zjedeného medu
 • 10 dní so včelami
 • 40 hodín s deckami
 • 3 634 šťastných kilometrov
 • 307 chrumkavých špekačiek
 •  

Bolo veľa zážitkov a radosti čo je vidno aj z fotografií a pekných slov od pani učiteliek. Expedície Medíkovo boli pre všetkých skutočným zážitkom.

 

Základná  škola Spišská Nová Ves

Keď sme ako jedna z desiatich tried na Slovensku obdržali výhru na školský výlet do krajinky „Medíkovo“, veľmi nás to potešilo. Lídl sa o nás dobre postaral. Poslal nám vlastný autobus, nabalil balíčky na cestu a zabezpečil krásny pobyt v lone prírody v Liešnici, pri Kokave nad Rimavicou. Odniesli sme si nezabudnuteľné zážitky a vedomosti o živote včiel, mali sme možnosť pozorovať usilovné včielky pri práci, obliecť si včelársky oblek, včelársky klobúk, dúchať na včelársky dymák, držať v ruke trúda a ešte všeličo možné, no hlavne, nasať atmosféru prírody, kde žijú včielky a jedna úžasná včelárska rodinka.

Srdečne ďakujeme spoločnosti Lidl a vzdelávaciemu centru Včelí kRaj.

Špeciálne triedy pre deti s autizmom - Mgr. Zuzana Babíková

Základná škola s Materskou školou Štiavnik

Ďakujem veľmi pekne za krásny výlet. Aj keď nám cesta tam aj späť trvala takmer 5 hodín aj s prestávkami všetko bolo super. Pán vodič bol nesmierne ústretový a tolerantný. Vo včelom kRaji bolo nádherne. Deti mali bohatý program. Domáci adekvátne s ohľadom na vek detí prezentovali svoje vedomosti o včielkach. Už veľa ráz sa mi v živote potvrdilo heslo, že je lepšie raz zažiť ako 100- krát počuť a platilo to aj dnes. Snáď sa už medzi týmito "mojimi" štvrtákmi nachádza budúci včelár, ktorý sa v budúcnosti  s láskou bude starať o svoje vlastné včielky. :)
Ešte raz ĎAKUJEME celej spoločnosti LIDL za krásny výlet a darčeky, taktiež prepravnej spoločnosti a aj domácim zo Včelieho kRaj a všetkým ostatným, ktorý sa na tejto súťaži podieľali.
Ďakujeme!

ZŠ s MŠ Štiavnik, pani učiteľky a žiaci zo 4.B

Základná škola Jarovnice

Prajem pekný deň, tak a už sa to skončilo. Chceme sa Vám poďakovať za úžasný zážitok, ktorý sme mohli absolvovať prostredníctvom Vašej súťaže. Naše deti mohli absolvovať deň plný zážitkov a prekvapení. Pán Dávid Turčáni aj s pani Soňou boli úžasní. Pán šofér bol tiež super. Ďakujeme Vám za túto príležitosť, aj v nasledujúcom ročníku sa určite zapojíme. Ďakujeme a pozdravujeme 

tr.uč.: E. Adamková, ZŠ Jarovnice 

Základná škola Bukovčana, Bratislava 

Dobrý deň, naša expedícia do Kokavy nad Rimavicou dopadla výborne. Deti boli nadšené, doma o svojich zážitkoch rozprávali. Síce cesta bola časovo náročná, no zbehla nad naše očakávania. Pán šofér bol spoľahlivý, išiel podľa predpisov a autobus nám udržiaval v optimálnej teplote. Deti si cestou späť zdriemli.

P. Turčáni nás s manželkou Soničkou privítali a pekne sa o nás postarali. Ich práca je výnimočná a obdivu hodná. 

Výlety s edukačným cieľom majú vo vzdelávaní detí veľkú hodnotu. Nenásilnou formou prostredníctvom zážitkov budujú u detí rozhľad, upevňujú priateľské vzťahy, rozvíjajú emócie. Sú nenahraditeľnou súčasťou rozvoja detskej osobnosti.  Veľká vďaka za príležitosť, deti si budú Včelí kRaj a zážitky v ňom nadobudnuté dlho pamätať. 

S pozdravom Sopková, triedna učiteľka

I.ročník: Medíkovo 2023

Aké zážitky si školáci odnášajú zo Včelieho kRaja?

Prvý ročník expedície Medíkovo si užilo 10 tried na nasledovných základných školách:

1. ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok, 2.A
2. SZŠ, Dneperská 1, 040 12 Košice, 3.A
3. Základná škola Farská lúka, Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo, 3.A
4. ZŠ a MŠ Lokca, Školská 71/3, 02951 Lokca, 2.A
5. Základná škola Valča, Valča 81, 038 35 Valča, 4.A
6. Základná škola, Májové námestie 1, 080 01 Prešov, 5.A
7. Základná škola s materskou školou, Školská 684, 053 33 Nálepkovo, 9.C
8. ZŠ s MŠ Jarabina, Jarabina 258, 065 31 Jarabina, 3.A
9. ZŠ, Bernolákova 16, 040 11 Košice, 1.A
10. ŠZŠI, Paláriková 1602/1, 069 01 Snina, 9.A

Záštitu nad projektom v roku 2023 prevzalo Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu  Slovenskej republiky a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej  republiky. Odborným garantom a partnerom projektu Expedícia Medíkovo je OZ Včelí kRaj.

Expedícia Medíkovo je úspešne za nami a zvedavým žiakom priniesla nespočet nových zážitkov a vedomostí zo sveta pruhovaných opeľovačov, včiel. Deti mali možnosť vžiť sa do každodennej práce včelára Dávida, od vyskúšania si ochranného odevu až po nahliadnutie do včelích úľov a ochutnávanie rôznych typov medu. Reakcie detí a triednych učiteliek hovoria za všetko. Veď pozrite sa na ich nadšené ohlasy nižšie!

„Ďakujeme za krásny výlet plný nových poznatkov a zážitkov. V Liešnici sme si výlet užili do sýtosti. Zahrali sme sa na včelárov, opiekli špekáčiky (niektoré deti 1x v živote opekali), ochutnali sme výborný levanduľovo-medový koláč a vyrobili si sviečky. Výlet bol pre deti veľkým zážitkom,“  Grundschule, Kežmarok.

„Výlet nám dopadol na 1*. Pán včelár s manželkou boli skvelí, všetko mali pekne pripravené. Bolo to poučné, zážitkové a pre deti veľmi zaujímavé. Mnohé z nich prvýkrát opekali, nehovoriac o blízkom stretnutí so včelami. Pán šofér nás bezpečne priviezol domov a deti zabával veselými pesničkami, že nechceli ani vystúpiť z autobusu. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa výletu a za perfektnú organizáciu,“ SZŠ Dneperská 1, Košice.

„Veľmi pekne ďakujeme, za možnosť zúčastniť sa dňa plného príjemných chvíľ. Mali sme krásny zážitok z výletu, cítili sme sa skvelo, aj sme sa veľa dozvedeli,“ ZŠ Fiľakovo.

„Chceme sa veľmi pekne poďakovať za úžasný deň plný krásnych neopísateľných zážitkov. Celý deň bol zorganizovaný výborne. Pán šofér bol milý, ochotný a ústretový. Pán Turčáni pri včelách mal všetko pripravené a my sme len s nadšením prijímali nové skúsenosti so včelami. Naše zážitky pretrvávajú ešte aj dnes. Stále sme naladení na "včelí výlet". Stretli sme samých príjemných a milých ľudí. Ďakujeme za všetko,“ ZŠ s MŠ Lokca.

Veľmi sa tešíme zo zážitkov a poznatkov, ktoré deti vďaka Expedícii Medíkovo nadobudli, a nevieme sa dočkať na ďalšie projekty v spolupráci s OZ kRaj! 

Pozývame vás do včelej školy

Chceli by ste pomôcť včelám? Aj sami môžeme urobiť veľmi veľa!

Chceme sa zamerať aj na vzdelávanie, aby sme mohli spoločne šíriť poznanie o dôležitosti včiel a iného opeľujúceho hmyzu a vytvoriť pre ne viac miesta v našej prírode. Budeme radi, ak si čakanie na výsledky súťaže spríjemnite práve zaujímavými informáciami o včelách, ktoré zaručene chytia malých ale aj veľkých včelárov.  Dozviete sa, ako včely žijú, čo jedia a kde bývajú. Dozviete sa aj to, prečo sú pre nás a pre prírodu také dôležité. Ak chcete včielkam pomôcť a dozvedieť sa o nich viac, existuje na to veľa dobrých spôsobov. Vedeli ste, že práve vďaka včelám a iným druhom hmyzu môžeme kúpiť rôzne potraviny v obchode? Môžete ísť spoločne na prechádzku do vášho okolia a porozprávať sa o tom, aké by to bolo byť včelou práve tam.

Prajeme veľa príjemných chvíľ!

Materiály Včelia škola  1. – 9. vznikli v spolupráci s OZ Včelí kRaj a sú k dispozícií na stiahnutie pod článkom v dolnej časti. Cieľom je poskytnúť deťom a mládeži  zaujímavé znalosti o včelách, ich potrebách a ich význame pre prírodu a pre nás ľudí. Výsledkom by mala byť práve  zvedavosť a chuť objavovať, čo môžu vidieť, zažiť a pochopiť v prírode, v našich záhradách a na mnohých iných miestach okolo nás.

 • Kosenie s ohľadom na včely: rozumným spôsobom môžeme pre včely nechať viac kvetov. Menej je niekedy viac. Ak nebudeme trávnik kosiť príliš často, kvety začnú rásť prirodzene. Ak živý plot ostriháme až po odkvitnutí, poskytneme tak včelám veľa kvetov.
 • Výsadba s ohľadom na včely: včely dokážu nájsť nektár a peľ v rôznych kvetoch. Záleží, ktoré kvety jednotlivé druhy včiel obľubujú a preto musíme sadiť rozmanité rastliny a nechať rásť aj divé kvety, len tak budú mať včely viacej potravy.
 • Vytváranie miest pre včely: včely potrebujú väčší priestor. Ak ho dostanú, bude sa im dobre žiť. Musí tam byť miesto na veľa kvetov a tiež priestor, ktorý sa nepostrekuje.
Na stiahnutie 
Včelie školy
Výhercovia súťaže v roku 2023

Súvisiace aktuality

17. júl 2023

Aké by to bolo byť na jeden deň včelárom? Čo všetko táto práca zahŕňa? A ako chutia rozličné druhy medov? Presne to a ešte omnoho viac si v priebehu júna mohli...

30. máj 2023

Sú nenápadné, no o to dôležitejšie. Bez nich by svet nebol taký pestrý a chutný. O kom je reč? O neúnavných opeľovačoch, často nedocenených včelách. V zhone...

14. apríl 2023

Vďaka Lidlu absolvuje desať tried zo základných škôl koncoročný výlet do Včelieho kRaja.

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.